Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου: Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλα τα ΝΠΔΔ

Νέα νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή δουλειά σε εργαζόμενους σε όλα τα ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και ΝΠΙΔ(Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) δήμων ζητεί το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου με επιστολή που απέστειλε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ).

Αναλυτικά η επιστολή:

Θέμα Νομοθετική ρύθμιση .Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλα τα ΝΠΔΔ

Από τον πρόχειρο χειρισμό του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 3κ/2018  για τους ΟΤΑ , προκύπτει αναντιστοιχία δικαιολογητικών μη συμβαδίζοντα με τα πραγματικά έγγραφα και υποδεικνυόμενα δεδομένα που θα έπρεπε να καταθέσουν οι υποψήφιοι .

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανθρωποφαγία ανάμεσα στους εργαζόμενους ,απαράδεκτο και προσβλητικό για την εργασιακή ειρήνη .

Εύλογα είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν όταν βλέπουμε αμέτοχους και απλούς παρατηρητές τους Δημάρχους αλλά και τα συνδικάτα.

Η ελλιπείς και λαθεμένη διαδικασία ανέδειξε σειρά προβλημάτων . Άνιση μεταχείριση των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ ,οικονομική ζημιά στο Δήμο αλλά και στους εργαζόμενους .

Ο ΑΣΕΠ απέρριψε το αίτημα για αναμόρφωση του ΟΕΥ και εν συνεχεία την προκήρυξη θέσεων , με την αιτιολογία ότι οι θέσεις εργασίας τον παιδικών σταθμών  και άλλων ΝΠΔΔ, δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα .

Αυτή η απόφαση οδήγησε σε δικαστική διαμάχη με συνέπεια το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών να αποφανθεί ότι είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα .

Συνεπώς δικαιούνται τα 17 μόρια αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει και όλα τα παραπάνω.

Οι σημερινές απολύσεις των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ οδηγούν σε έλλειψη προσωπικού, αδυναμία λειτουργίας με συνέπεια να οδηγούμαστε με βεβαιότητα σε ιδιωτικοποιήσεις .

Η  “εκκαθάριση”  διάρκειας 6-7 μήνες , των προσωρινών πινάκων, είναι οικονομική ζημιά στους δήμους. Οικονομική επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι συμβασιούχοι για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην δουλειά δια της νομικής οδού .

Ζητάμε νομοθετική ρύθμιση .Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλα τα ΝΠΔΔ .ΝΠΙΔ .

Πρέπει ΚΕΔΕ και ΠΟΕ ΟΤΑ να χαράξουν αγωνιστική γραμμή υπεράσπισης της εργασίας .

Η σιωπή δεν μπορεί παρά να είναι συνθηκολόγηση με τους εργολάβους.

Ο Γραμματέας                                                                          ο Πρόεδρος

Γκογκας Π                                                                           Καλλιμανης Ν

 

 

 

 

Share