Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στις 27 Φεβρουαρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 18:30 στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.
 2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Ζομπανάκης Ρούσος).
 3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: Μπαλτας Χρήστος).
 4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: Παναγιωτοπούλου Γαρυφαλλιά).
 5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Τυροβολά Βασιλική).
 6. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Σιλιβέρδη Ολυμπία).
 7. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Βρακα Μαρία).
 8. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Kουσουρή Ειρήνη).
 9. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών της A΄ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 10. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
 11. Εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου.
 12. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 51271/11-11-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Ετερόρρυθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 13. Έγκριση διενέργειας παραστάσεων στον χώρο του Ο.Τ. 495 σύμφωνα με το Ν.4229/2014.
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
 15. Ανανέωση απόφασης περί ορισμού υπευθύνου επιστήμονα για Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης δημοσίων φορέων.
 16. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων».
 17. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου».
 18. Εισήγηση Έγκρισης ή μη Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή στο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο ακαθάρτων» (Αρ. Μελέτης 10/2010).
 19. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αμαρουσίου.
Share