Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη

Μπορεί σήμερα οι περισσότεροι στη χώρα μας να στέλνουν ευχές σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, όμως η σημερινή ημέρα έχει ακόμα μια ξεχωριστή σημασία.

Τον Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). Κάλεσε όλα τα κράτη – μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Ειδικά σήμερα, η σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας και του διαλόγου έναντι της βίας, έχει ειδικό βάρος, στον αγώνα για συνύπαρξη και παγκόσμια ειρήνη. Μπορεί η παγκοσμιοποίηση να έχει εισβάλλει τεχνολογικά και οικονομικά στην καθημερινότητά μας, δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του καθενός, που αφενός χάνεται μέσα στη σύγχρονη τάση νεωτερισμού και αφετέρου καταδικάζεται και στοχοποιείται αν δε συμβαδίζει με τα προσωπικά μας γούστα.

Η ανακήρυξη μιας τέτοιας ημέρας σηματοδοτεί την ενδυνάμωση ενός ονείρου, μιας ελπίδας και την εξέλιξή του τελικά σε έναν παγκόσμιο στόχο: την παγκόσμια πολιτισμική συνύπαρξη. Την αποδοχή του διαφορετικού, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η παγκόσμια ειρήνη και η πρόοδος. Ως καταλληλότερα αλλά και αναγκαία μέσα για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θεωρούνται αναμφισβήτητα η ενθάρρυνση των χωρών για την προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας, η εξάλειψη των ανισοτήτων στις πολιτισμικές ανταλλαγές και η σύνδεση του πολιτισμού με την ανάπτυξη.

 

 

Share