Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους 18-24 ετών αξίας 1470 ευρώ από την Ergoway στο Μαρούσι

Η εταιρία Ergoway στο Μαρούσι, υλοποιεί ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1470 ευρώ ανά συμμετέχοντα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών (20 ημέρες)σε εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων

-Αναγνωρισμένη πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

-Πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ωρών (περίπου 2 μήνες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού κλάδου

-Επαγγελματική Συμβουλευτική

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι 18-24 ετών, εφόσον εγγραφούν ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής ή Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ergoway στα τηλέφωνα 210-6147001, 210-6147002 και 211-0124429 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00.

 

Share