Ο Δήμος Αμαρουσίου αναζητεί ακίνητο για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου  στην Πολεοδομική Ενότητα του Κέντρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου  του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.

ΑΔΑ διακήρυξης: 7ΤΨ9ΩΨ9-ΑΤΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής διακήρυξης: 62Ο2ΩΨ9-ΘΧ5

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=283&newsid=32561

Share