Στο τραπέζι ο Δημόσιος Απολογισμός του Δήμου στην αυριανή διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  16 Απριλίου στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχου).

Η πρώτη, ειδική, συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ θα ακολουθήσει και η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 20.00.

Προς συζήτηση θα τεθεί ο Δημόσιος Απολογισμός των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής για το έτος 2018. Θα ακολουθήσει απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης.

 

Share