Ποιοι θα λάβουν το Δώρο Πάσχα έως τη Μεγάλη Τετάρτη

Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου θα δουν στους λογαριασμούς τους το δώρο Πάσχα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται κανονικά την Μεγάλη Τετάρτη, με τον εργοδότη να έχει τη δυνατότητα καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από τον κορονοϊό θα λάβουν το δώρο αργότερα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

«Η καταβολή του δώρου Πάσχα είναι διασφαλισμένη για όλους τους εργαζομένους», διαβεβαίωσε κατά τη χθεσινή ανακοίνωση του σχεδίου στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων για τον Απρίλιο, ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με εντολή Δημόσιας Αρχής ή βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών που πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού, θα δοθεί η χρονική δυνατότητα καταβολής δώρου μέχρι το καλοκαίρι. Ο εργοδότης θα έχει περιθώριο καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου και είναι στην ευχέρεια του ίδιου ποια ημερομηνία θα το καταβάλλει, αρκεί να τηρήσει την παραπάνω προθεσμία.

Ποιοι το δικαιούνται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα.

Παράλληλα, σχεδόν 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν φέτος δώρο Πάσχα, το οποίο είχε καταργηθεί για το Δημόσιο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα της κυβέρνησης το δώρο Πάσχα θα είναι μειωμένο κατά το μέρος που δεν είναι δεδουλευμένο, αλλά το τμήμα που δεν θα καταβληθεί από τους εργοδότες θα καταβληθεί από τον κρατικό υπολογισμό. Ο εργοδότης θα πρέπει να καλύψει το ποσοστό του δώρου που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο που έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό που προκύπτει από το χρονικό διάστημα στο οποίο κάποιος βρίσκεται σε αναστολή, δεν θα πληρώνεται από την επιχείρηση, αλλά θα καλύπτεται από το κράτος.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Τι ισχύει για απόλυση, παραίτηση, λήξη σύμβασης

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου. Συγκεκριμένα, για αμειβόμενο με μισθό, υπολογίζεται ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν συμπληρώσει στην εργασία τους το διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, επειδή έληξε η σύμβαση τους, δικαιούνται αναλογία του Δώρου ανάλογα με το διάστημα που έχουν εργαστεί.

Πηγή: reporter.gr

Share