Πρόσκληση συμμετοχής σε Κύκλο Μελέτης για τη Βιοποικιλότητα του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου έχοντας θέσει την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως βασικές προτεραιότητές της Δημοτικής Αρχής, απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στον Κύκλο Μελέτης, που διοργανώνεται για όσες και όσους ζουν ή εργάζονται στην πόλη και έχουν ενδιαφέρον για την προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας.

Ο Κύκλος Μελέτης έχει σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης που έχει ο άνθρωπος με τη φύση και την αξία που της προσδίδει.
Διαφέρει   από τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και βασίζεται στην ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την έρευνα και την παρατήρηση.  

Προβλέπεται η δημιουργία ομάδας 10 – 15 ατόμων και η διεξαγωγή  δέκα συναντήσεων  με φυσική παρουσία, που θα πραγματοποιηθούν τη χρονική περίοδο 2023-2024 και με μία τελική δημόσια εκδήλωση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Μερικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπαίθριο χώρο, όπως πάρκα και πλατείες.

Κάποια μέλη ενδεχομένως να χρειαστεί να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες μέσω σύντομων συναντήσεων ή και να λάβουν μέρος σε κάποια συνέντευξη για να στηρίξουν το Κύκλο Μελέτης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να συμπληρώσουν δύο ερωτηματολόγια σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Ο Κύκλος Μελέτης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SHARED GREEN DEAL, που εξετάζει κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ABLE-SHARED_GREEN_DEAL_PARTICIPANTS_INVITATION

Share