Οδηγίες διαχείρισης απορριμμάτων ενόψει της μείωσης εξάπλωσης του κορωνοϊού

Κατά την περίοδο της καραντίνας και του κορωνοϊού πρέπει να προσέχουμε ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας. Ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να συμβάλει στην εξάπλωση του κορωνοϊού και γι αυτό τον λόγο η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ένα βίντεο μας δείχνει τις οδηγίες που πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε.

Share