Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του ολοκαίνουριου 9/θέσιου ολοήμερου 11ου Δημοτικού Σχολείου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» εντάχθηκε το έργο «Μελέτες Ωρίμανσης για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου» (ΑΔΑ: 6Χ8Λ7Λ7-3Λ7), γεγονός που σηματοδοτεί την εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή ενός ολοκαίνουριου 9/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δυναμικότητας 225 μαθητών, στο Μαρούσι.

Η μελέτη, προϋπολογισμού 426 χιλ. €., εντάχθηκε στο Ε.Π. σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης για την ωρίμανση μελετών Υποδομών Εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. €, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη, δικαιούχος της οποίας είναι η ΚΤΥΠ ΑΕ, στοχεύει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, αδειών και εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου», ούτως ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι μελέτες, βρίσκεται μεταξύ των οδών Κονίτσης, Λάρνακας και Ζαλοκώστα του Δήμου Αμαρουσίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Με αφορμή το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δηλώνει: «Η καλή συνεργασία των υπηρεσιών μας με την ΚΤΥΠ ΑΕ, με την Περιφέρεια Αττικής και με τους χρηματοδοτικούς φορείς φέρνει αποτελέσματα. Εκτός από το 11ο Δημοτικό, προχωρούμε και στις σχετικές ενέργειες για τις υποδομές του 6ου Λυκείου στην περιοχή των Αναβρύτων και για το 8ο Γυμνάσιο και 9ο Λύκειο στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης. Όπως και στην περίπτωση της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής με την κατασκευή σε πολύ σύντομους χρόνους των αναγκαίων παραρτημάτων Νηπιαγωγείων εν μέσω πανδημίας, έτσι και τώρα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια και να απολαμβάνει η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας σύγχρονα και ασφαλή κτίρια».

Share