Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (46/2018), η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 12.00, περιλαμβάνει τέσσερα θέματα προς συζήτηση.

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου & Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2019 – Πίνακας Σ1 Δήμου Αμαρουσίου και Πίνακας Σ1 ΝΠΔΔ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
  2. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος, του ανοιχτού διεθνή άνω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
  3. Προσδιορισμός τιμής μονάδος για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην περιοχή “Αγίου Θωμά” στο Ο.Τ. 856Α (Υπόθεση Κανελλάκου Σταματική Φ.5160)
  4. Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην περιοχή “Σισμανόγλειο – Ν. Μαρούσι”, επί της οδού Καΐρη, μεταξύ των Ο.Τ. Γ728 και Γ729 με κ.α. κτηματογράφησης 07.02 και 07.06 (Υπόθεση Κόσκορου Φώτιου, Δημητρίου και Κων/νου, Φ.4604)

 

Share