Τα θέματα της σημερινής τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Σε τακτική συνεδρίαση θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 20:00 στο δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Πριν από την τακτική συνεδρίαση θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση με Δημόσιο Απολογισμό Πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής έτους 2017.

Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

-Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών.

-Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Φωτογράφηση και Επεξεργασία Εικόνων Έργων Τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής».

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς» με θέμα «Γιορτή – Κρητικό Γλέντι 2018».

-«Ορισμός δημοτικού συμβούλου (με τον αναπληρωτή του) ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 11ου ΤοΠΦΥ Αττικής,της 1ης Υειονομικής Περιφέρειας Αττικής».

-Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Αντικατάσταση επιδαπέδιων υαλοπινάκων προθηκών στους πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου».

-Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 658/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης των εργαζομένων στο Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

-Αποδοχή ή μη δωρεάς της αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης της Πλατείας Ευτέρπης άνευ ανταλλάγματος.

-Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 201/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

-Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 199/2018 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 198/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία του Δήμου εντός του Ο.Τ. 88 και σε κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου».

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση ή μη τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της διαδημοτικής οδού Χρ. Τραπεζούντος από τη Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Μεσσήνης».

-Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΑΔΑ).

-Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΑΔΑ).

-Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων προς μεταφορά σε ΧΥΤΑ.

 

Share