Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 17 Απριλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 19:00 στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.
 2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Παπαδόπουλος Παντελεήμων).
 3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.).
 4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Παρασκευαϊδης Ευθύβουλος).
 5. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης και εξ ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 360/2015 (υπόθεση: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος).
 6. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017 (υπόθεση: Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος).
 7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υπόθεση: Ιωάμμης Πισσινος).
 8. Άσκηση ή μη του δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την ισχύουσα σύμβαση (Α.Π. 51271/11-11-2016 – Επιμήκυνση Α.Π. 10567/9-3-2018) που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου».
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
 10. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω διαδρομής πεζών – ποδηλάτων», κατά της υπ΄ αρ. πρωτ. 10301/08-03-18 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
 11. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 14949/5-4-2018 υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω διαδρομής πεζών – ποδηλάτων», κατά της υπ΄ αρ. πρωτ. 11713/30.3.18 Διαταγής της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 12. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου – Δήμου Αμαρουσίου, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».
 14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης.
 15. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 16. Έγκριση ή μη της 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη λειτουργίας και κανονισμού λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων της Κοιμήσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αναργύρων που λαμβάνουν χώρα από τις 14/08 έως 15/08 και από τις 30/06 έως 01/07 καθώς και από τις 31/10 έως 01/11, αντίστοιχα, κάθε χρόνο».
 17. Έγκριση ή μη της 13/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Kυπρίων Αγωνιστών και Μακρυγιάννη (Ο.Τ.472α), στο Μαρούσι».
Share