Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 στις 19:00 στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.

-Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Aμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».

-Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (υπόθεση: Διαμαντοπούλου Λαμπρινή).

-Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.

-Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ΄ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδηλώσεις.

-Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου οδού Φραγκοκκλησιάς» και έγκριση όρων αυτής.

-Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου οδού Ροδοδάφνης Δήμου Αμαρουσίου» και έγκριση όρων αυτής.

-Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου οδού Σισμανογλείου» και έγκριση όρων αυτής.

-Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Αγωγοί Ομβρίων περιοχής Κέντρου Αμαρουσίου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη της 20/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Ανάκληση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθ. 11/2018».

-Έγκριση ή μη της 21/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».

Share