Πανελλήνια Διαβούλευση «Γυναίκες στο επιχειρείν» στο Μαρούσι

Ο κος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου. οργανώνει μέσω της ΚΕΔΕ μία πρωτοβουλία με σκοπό την υποστήριξη των γυναικών στο επιχειρείν με τίτλο «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις Γυναίκες στο Επιχειρείν».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από το Δήμο Αμαρουσίου και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Η 1η Διαβούλευση – Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στο Δήμο Αμαρουσίου στο Civitel Olympic.

Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

Α) Πανελλήνια Διαβούλευση για την υλοποίηση προτεινόμενων δράσεων φορέων από τους ΟΤΑ με τίτλο «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις γυναίκες στο Επιχειρείν»

Β) Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης ή άλλων δράσaεων σε γυναίκες τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Η Πανελλήνια Διαβούλευση της ΚΕΔΕ έχει την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ κι Επιχειρηματιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στις 13 Ιουνίου 2018, στο CIVITEL και ώρα 18:00, ξεκινάει στο Δήμο Αμαρουσίου η 1η εκδήλωση – διαβούλευση, στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων γυναικείας επιχειρηματικότητας, όπου θα διατυπώσουν τη θέση τους και θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις- σχέδια για το άμεσο μέλλον, που μπορεί να υλοποιηθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διαβούλευση αυτή συνεχίζεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και διαδικτυακά μέσω του business portal www.epixeiro.gr, για το ευρύ κοινό από τις 13 Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Παράλληλα με τη διαβούλευση θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Επεξεργασίας θεμάτων από εκπροσώπους θεσμικών φορέων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Για συμμετοχές, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJkUAnhRdGwHZU7yMDUJjPVx4jT76I4dF4cSXC3_GxJIxw/viewform

 

 

 

Share