Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο Μαρούσι προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς!

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση».

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 6/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 9/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, 2ος όροφος. Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) .

 

Share