Εκλογές και απολογιστική συνέλευση για την Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς»

Η Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς», ο σύλλογος που ενώνει όλους τους Κρήτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Αμαρουσίου, καλεί τα μέλη της σε εκλογοαπολογιστική τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης (Σπύρου Λούη 17, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. και Οικονομικός Απολογισμός.

-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

-Προκήρυξη αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, προσδιορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής τους.

-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

-Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του συλλόγου η απαρτία καθορίζεται και οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται από τα παρόντα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Λίγα λόγια για την Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς»

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» είναι σωματείο που ιδρύθηκε στις 11 Ιουνίου 1977, στο Μαρούσι, «υπό των εν Βορείοις προαστίοις Αθηνών (Αμαρούσιον, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Παλαιόν και Ν. Ηράκλειον, Μελίσσια, Δροσιά, Παλαιά και Ν. Πεντέλη κ.λ.π.) εγκατεστημένων Κρητών και Κρησσών υπό την επωνυμίαν “ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” και υπό τον τίτλον “Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ”».

Σκοποί του σωματείου είναι : 1) η σύσφιξη των αδερφικών σχέσεων μεταξύ των μελών του, 2) η υποστήριξη των συμφερόντων της ιδιαίτερης πατρίδας των μελών τους Κρήτης, με κάθε νόμιμο μέσο, 3) η συμβολή στη διαφύλαξη και παρουσίαση της κρητικής λαϊκής τέχνης, λαογραφίας, ιστορικών παραδόσεων και εθίμων, 4) η συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος ,με  συνεργασίες με άλλα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, 5) η  πνευματική, ηθική ,και κοινωνική εξύψωση των μελών του και 6) η παντοειδής συμβολή στην πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων του δήμου Αμαρουσίου. Οι ανωτέρω σκοποί είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσω : α) διαλέξεων, μελετών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων και παρουσιάσεων στις Δημόσιες Αρχές, β) ίδρυσης βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων και εντευκτηρίων, γ) έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού και μελετών σχετικών με την κρητική τέχνη, λαογραφία, ιστορία κ.λπ., δ) συνεργασίας με άλλα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και ε) κάθε άλλου ηθικού και νόμιμου μέσου, το οποίο κρίνεται κάθε φορά πρόσφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Σωματείου γίνονται δεκτοί όλοι οι Κρήτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμαρουσίου, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που από το Σύνταγμα της Ελλάδος τους παρέχεται το δικαίωμα ψήφου, καθώς και όσοι έχουν τη διαμονή τους στο δήμο Αμαρουσίου και έχουν κρητική καταγωγή και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

Share