Η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου τοποθετείται για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Τη θέση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου αναφορικά με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου ο πρόεδρος της Ένωσης, Βασίλης Μπούρας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος που διεξήχθη την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Μπούρα:

Κ. πρόεδρε,

Κ. δήμαρχε,

Κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι,

Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

Φίλες και φίλοι,

Θέλω να σας πω ποια είναι η δικιά μας θεμελιώδης αντίληψη, ότι σε μια κοινωνία που θέλει να στηρίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο δημόσιος χαρακτήρας της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητος.

Είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ, της καθιέρωσης της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, σε δημόσια νηπιαγωγεία με νηπιαγωγούς ΑΕΙ και με αναλυτικό πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δεκατετράχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

61 χρόνια το ζητάει η ΔΟΕ, το ζητά κοινωνία μας, το ζητάει το γονεϊκό κίνημα.

Τώρα υλοποιείται.

Με τριετή μεταβατική περίοδο γιατί ειδικά στην εκπαίδευση, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος, επειδή η εκπαίδευση είναι και θέμα νοοτροπίας και αγγίζει όλη την οικογένεια, άρα, όλη την κοινωνία. Και αυτό, διότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί πλήρως οι απαραίτητες υποδομές και η προετοιμασία, ώστε να μην υποβληθούν σε αχρείαστη ταλαιπωρία τετράχρονα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά του νηπιαγωγείου παράγει αντισταθμιστικά οφέλη και κυρίως σε παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρωματά ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Σε αυτή τη βάση, το 2009, το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης «ΕΚ2020» μεταξύ των στόχων που έθεσε για την εκπαίδευση ως το εκτός 2020 είναι «τουλάχιστον το 95% των παιδιών (από τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση».

Ο λόγος γι΄ αυτόν τον στόχο σύμφωνα με την διεθνή πολυμελή ομάδα κορυφαίων ειδικών επιστημόνων της εκπαίδευσης είναι ότι η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση αποτιμάται ως κομβικής σημασίας για την ομαλή ένταξη του παιδιού καταρχήν στο Δημοτικό και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξομαλύνει κοινωνικές ανισότητες.

Εμείς θα λέγαμε, ότι δημιουργεί κοινή γραμμή εκκίνησης στην Εκπαίδευση για τα προνήπια ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και εισοδήματος.

Φορέας προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το Νηπιαγωγείο, το οποίο ανήκει στις δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με τον Ν. 3518/2006 η φοίτηση έγινε υποχρεωτική για τα νήπια πέντε (5) έως έξι (6) ετών, ενώ στην αιτιολογική έκθεση του ιδίου νομού προβλέπεται να γίνει υποχρεωτική σταδιακά η φοίτηση και για τα νήπια ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών, διότι προασπίζεται το δικαίωμα ούλων των παιδιών για φοίτηση στο νηπιαγωγείο και διασφαλίζεται η καθολικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης που αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο.

Ακολουθήθηκε λοιπόν, η διαδικασία των γνωμοδοτικό τριμελών επιτροπών με τον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών του Δήμου, τονδιευθυντή εκπαίδευσης της περιοχής και τον δήμαρχο.

Από τους 325 δήμους στους 184 οι επιτροπές ψήφισαν ναι ομόφωνα. 80 δήμαρχοι μειοψήφησαν στις επιτροπές. Άρα θα ανέμενε κάποιος, ότι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή να προχωρήσει και στους 264 Δήμους.

Παρόλα αυτά για λόγους ομαλής μεταβατικής περιόδου, που ανέφερα νωρίτερα, εφαρμόζεται σε 184 δήμους.

Ο Δήμος Αμαρουσίου παρόλο που σύμφωνα και με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ Αμαρουσίου χρειαζόταν το πολύ έξι αίθουσες, ήταν αρνητικός στη δίχρονη προσχολική αγωγή, παρόλο που στον ίδιο Νόμο το άρθρο 35 διευκολύνει την εξεύρεση σχολικών αιθουσών.

Άρθρο 35

Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2011, Α΄ 11) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται η μίσθωση κτήριού για τη στέγαση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφόσον μετά από δύο (2) αγγόνες δημοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο σε περιοχή οπού επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση. Για τη μίσθωση του προηγουμένου εδάφιου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 3130/2003 (Α΄ 76) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 627/1968 (Α΄ 266).»

 

Κυρίες και κύριοι,

Tη στιγμή που ολόκληρη η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παλεύει για το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, οικονομικά συμφέροντα θέλουν το δημόσιο σχολείο στα χέρια τους. Όλως περιέργως η ΚΕΔΕ με μια ανάλογη στάση εδώ και καιρό, με ανακοινώσεις και αποφάσεις συνεδρίων επιμένει πως θα πρέπει μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να περάσει στους Δήμους. Γιατί;

Γιά τους πρώτους είναι σαφές ,ότι η εκπαίδευση είναι εμπόρευμα. Οι πελάτες είναι οι γονείς, που για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα σχολεία, θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Όμως για τους δημάρχους;

Εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τα κίνητρα έστω και ενός δημάρχου, που ψηφίστηκε από τον λαό και εκπροσωπεί τον λαό είναι το ίδιο ταπεινά, ότι θέλουν το νηπιαγωγείο να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αφήνοντας κέρδη στα ταμεία τους με voucher και τροφεία.

Όμως κ. πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κ. δήμαρχε Αμαρουσίου, εξηγείστε μας και εξηγείστε και στην κοινωνία, γιατί ως ΚΕΔΕ συνταχθήκατε μαζί τους και αναφερθήκατε και σε ανακοίνωσή τους για να υποστηρίξετε την αρνητική σας στάση στη δίχρονη προσχολική αγωγή;

Και βέβαια όσον αφορά για τους εργαζόμενους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εμείς οι γονείς, οι ίδιοι ως εργαζόμενοι η άνεργοι, τιμούμε ιδιαίτερα κάθε εργαζόμενο/η.

Έτσι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης το 2016 – 2017, 8.180 παιδιά 3 ετών έμειναν εκτός παιδικών σταθμών. Επομένως, οι ανησυχίες, που προβάλλουν αρκετοί δήμαρχοι, για απώλεια εργασιακών θέσεων βρεφονηπιοκόμων δεν είναι δικαιολογημένες, γιατί οι δομές αγωγής και φροντίδας μπορεί να καλύψουν πολύ μικρότερο αριθμό από το σύνολο των παιδιών της χώρας μέχρι 4 ετών. Αρκεί να αναφέρουμε δε επιπροσθέτως, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, οι παιδικοί σταθμοί διαθέτουν δυναμικότητα και 79.000 παιδιά, ενώ τα παιδιά 2,5 έως 4 ετών ανέρχονται, κάθε χρόνο, σε 140.000 με 150.000. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα θέμα κατάρρευσης των παιδικών σταθμών και απολύσεων προσωπικού και βρεφονηπιοκόμων.

Αφού είστε ευαίσθητοι για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ακούστε τι λένε λοιπόν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά, η ΟΙΕΛΕ.

«Η αδυναμία της πολιτείας μέχρι σήμερα να προσφέρει δημοσία, δωρεάν και ποιοτική προσχολική αγωγή σε όλα τα παιδιά έχει εκθρέψει μια παιδαγωγική βιομηχανία, που εισπράττει από τις χειμαζόμενες ελληνικές οικογένειες εκατομμύρια ευρώ, όταν μάλιστα το προσωπικό αμείβονται με ψίχουλα.

 

Οι επιχειρηματίες του χώρου βλέπουν με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια την πρόθεση της πολιτείας να θεσπίσει υποχρεωτική, δημοσία προσχολική αγωγή.»

Τελειώνοντας, να υπενθυμίσω ότι ο Αντόνιο Γκράμσι, Ιταλός φιλόσοφος, συγγραφέας και πολιτικός είχε πει: «Κάποιοι κλαψουρίζουν αξιοθρήνητα, άλλοι βλαστημάνε χυδαία, αλλά κανείς ή λίγοι αναρωτιούνται: τι θα είχε συμβεί αν είχα κάνει κι εγώ το χρέος μου».

Η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου με υπευθυνότητα, δημοκρατικότητα και με παρρησία αναλαμβάνει την μερίδα του χρέους που της αναλογεί, όσον αφορά τη δίχρονη προσχολική αγωγή.

Νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να κάνει το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου και η δημοτική Αρχή, ώστε από τη σχολική χρονιά 2019-2020, να εφαρμοστεί και στην πόλη μας η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, σε δημόσια νηπιαγωγεία με νηπιαγωγούς ΑΕΙ και με αναλυτικό πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας.

Σας ευχαριστώ.

Share