Εκσυγχρονίζονται τα χειρουργεία στο Παίδων Πεντέλης

Η Περιφέρεια Αττικής, με ανακοίνωσή της ενημερώνει για τη δράση αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, προχωράει στην αναδιαμόρφωση- εκσυγχρονισμό χώρων των χειρουργείων του Νοσοκομείου στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης που ενέκρινε, στις 06/12/2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειας Αθήνας, Γιώργου Καραμέρου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 329.658€ και συμπεριλαμβάνει εργασίες για τη διαμόρφωση του σηπτικού χειρουργείου και της αίθουσας ανάνηψης που σήμερα δεν υφίσταται, στη δημιουργία χώρου εισαγωγής των μικρών ασθενών καθώς και πλήρη ανακατασκευή λουτρών και αποδυτηρίων.

Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Ευάγγελος Τριγώνης, η χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί από πόρους του Γ. Ν Παίδων Πεντέλης σε συνδυασμό με δωρεά του ΟΠΑΠ στο νοσοκομείο, ενώ την υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου αναλαμβάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Γιώργος Καραμέρος στην εισήγησή του επεσήμανε την ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, υπενθυμίζοντας την προμήθεια, με ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων των νοσοκομείων της βόρειας Αθήνας, συνολικού ύψους 9.070.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 400.000€ αφορούν στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

 

 

 

Share