Δώρο Πάσχα: Πως υπολογίζεται και πότε θα καταβληθεί

Το Πάσχα πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα περιμένουν πως και πως το καθιερωμένο δώρο, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη.

Το Δώρο του Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που επιδοτούνται με τακτικό επίδομα ανεργίας.

Πώς να υπολογίσετε το δώρο του Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα πρέπει να συνυπολογιστεί ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό), καθώς και η χρονική περίοδος εργασίας από την αρχή του έτους, μέχρι και τις 30 Απριλίου. Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό ή με 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει μια αναλογία του Δώρου.

Πριν βγάλετε κομπιουτεράκια, να σας ενημερώσουμε ότι ο ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ έχει δημιουργήσει έναν online μηχανισμό υπολογισμού που μπορείτε να δείτε (εδώ).

Άνεργοι ΟΑΕΔ

Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου για το 2018. Αυτό αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα από τον ΟΑΕΔ, ενώ ισούται με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Share