Ξανά στο τραπέζι του δημοτικού συμβουλίου ο προϋπολογισμός για το 2019- Ποια άλλα θέματα θα συζητηθούν

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Το θέμα του προϋπολογισμού του δήμου για το 2019 δε συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, επομένως θα πέσει εκ νέου στο τραπέζι αυτή την εβδομάδα.

Η πρώτη, τακτική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα περιλαμβάνει αρκετά προγραμματισμένα θέματα προς συζήτηση, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται η παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου στην πλατεία Ευτέρπης και η έγκριση της σύμβασης μελετών για την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα:

 1. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
 2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Α.Κ. 197391)
 3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Α.Κ. 167037)
 4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.ΑΚ 053028)
 5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από εισφορά σε χρήμα Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από εισφορά σε χρήμα Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από εισφορά σε χρήμα Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗ
 8. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
 9. Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στην “Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2018
 10. Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2018, των Α΄/βάθμιων και Β’/βάθμιων σχολείων (Δ’ Κατανομή)
 11. Παράταση της θητείας των μελών της Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ σχολικής επιτροπής Δήμου Αμαρουσίου
 12. Ορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2019
 13. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 26788/19-06-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ
 14. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 57848/27-12-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.””
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
 16. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 17. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ»
 17. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
 18. Έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την οικονομική χρήση 2017
 19. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.276/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018, στα πλαίσια της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ του Δήμου Αμαρουσίου
 20. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.284/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2019
 21. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 283/5-12-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
 22. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.282/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 23. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.281/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2019
 24. Έγκριση ή μη της 50/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποιήσεις Κυκλοφοριακών Μελετών Πολεοδομικών Ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου”

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση στις 20:00, στην οποία θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του δήμου Αμαρουσίου για το 2019.

 

Share