Διημερίδα με θέμα «Τοκετός και το μέλλον της ανθρωπότητας» με τον Michel Odent στο Δημαρχείο Αμαρουσίου

Η Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία, το σωματείο προώθησής φυσικού τοκετού Ευτοκία και το σωματείο «Σπίτι θηλασμού» σας προσκαλούν στην διημερίδα που οργανώνεται στο δημαρχείο Αμαρουσίου με θέμα “ Τοκετός και το μέλλον της ανθρωπότητας “ με κεντρικό ομιλητή τον Michel Odent στις 24 και 25 Φεβρουαρίου.

Η Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία είναι Επιστημονική-αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό καθαρά επιστημονικό και κοινωνικό. Αποβλέπει στη βελτίωση και ανύψωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών της ιατρικής μαιευτικής και μαιευτικής φροντίδας κατά την περιγεννητική περίοδο, στην προστασία της μητρότητας και στην ορθή εφαρμογή και διάδοση μεθόδων φυσικού τοκετού στην Ελλάδα.

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο για την προαγωγή του φυσικού τοκετού, με την επωνυμία “ΕΥΤΟΚΙΑ”, ιδρύθηκε το 2001 μετά από παρότρυνση και έμπνευση και άλλων γνωστών στο χώρο του φυσικού τοκετού ατόμων: Frederick Leboyer, Michel Odent, Suzan Arms και Emmanuel Galacteros οι οποίοι είναι επίτιμα μέλη της Ευτοκίας.

Το σωματείο «Σπίτι Θηλασμού», δημιουργήθηκε στην προσπάθεια υποστήριξης των νέων γονέων και σκοπό έχει τη προγεννητική αλλά και τη μεταγεννητική υποστήριξη της νέας οικογένειας.

 

Πληροφορίες

«Τοκετός και το μέλλον της ανθρωπότητας»

Δημαρχείο Αμαρουσίου

Γενική είσοδός: 30 ευρώ

Φοιτητές: 15 ευρώ

Θέσεις περιορισμένες,θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

michelodentgreece2018@gmail.com.

Share