Η CVC κατέχει πλέον το 87,99% του νοσοκομείου Υγεία

Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, ανήκει πλέον κατά 87,99% στην CVC, η οποία αύξησε το ποσοστό της, ενώ παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γιώργος Αποστολόπουλος στο 4,69% σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπενθυμίζουμε, ότι η CVC Capital Partners, μετά από την εξαγορά του Metropolitan Hospital και του «Ιασώ» General, απέκτησε και τον έλεγχο του ομίλου «Υγεία», στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, την 13η Δεκεμβρίου 2018, επήλθε μεταβολή κατά 3,32% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών του ΥΓΕΙΑ από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ.

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 84,67% -που κατείχε την 21η Νοεμβρίου 2018-, σε περίπου 87,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 269.022.251 κοινές ονομαστικές μετοχές του ΥΓΕΙΑ.

Εξάλλου, την 14.12.2018 η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις από 14.12.2018 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτει ότι σε 14.340.022 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου τα οποία προέρχονται από μετοχές που κατέχονται άμεσα από την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποτελεί επιχείρηση ελεγχόμενη από τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές διαμορφώνεται σε 4,69%.

Λίγα λόγια για το Υγεία

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1975 και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας.

Ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων ιατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου για τη χώρα Ιδιωτικού Νοσοκομείου.

Είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα και το νοσοκομείο αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας.

Το Υγεία αποτελεί το Νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, αντιμετωπίστηκε το πρώτο κρούσμα AIDS, έγινε η πρώτη στην Ευρώπη εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων σε καρκίνο του προστάτη, ενώ το Μάιο του 1989 στο Νοσοκομείο έλαβε χώρα επιτυχής διαχωρισμός Σιαμαίων. Το 2013 βραβεύτηκε ως ο καλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη στο διαγωνισμό European Business Awards 2012/2013.

Σήμερα, το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό του στόχο: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Share