10 θέσεις εργασίας στο Μαρούσι από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου“Αμαρυσία Άρτεμις”

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής.

Αναλυτικά:

Με την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με επτά εργαζομένους, για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2018.

Η πρόσληψη αφορά στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 3 εργαζόμενοι

ΔΕ Μαγείρων: 1 εργαζόμενος

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 3 εργαζόμενοι.

Με την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τρεις εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή έως τις 31/8/2018.

Η υποβολή αίτησης ξεκινά την Παρασκευή 13 Απριλίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018. Η κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται στην έδρα του Νομικού Προσώπου ΟΚΟΙΠΑΔΑ (Παλαιολόγου 9, Μαρούσι) από τις 09:00 έως τις 14:00.

Δείτε την προκήρυξη για τις τρεις  (3) πρώτες θέσεις εδώ και την προκήρυξη για τις υπόλοιπες επτα (7) εδώ.

 

 

Share