Υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2024 από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου

Τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024, η οποία συνεδρίασε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Σμυρνή, διεξήχθη με απόλυτη δημοκρατική διαδικασία και όπως  χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σμυρνής «η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Μαρούσι αποτελεί ένα «ζωντανό κύτταρο» της τοπικής κοινωνίας, που μέσω της συμμετοχής και της έκφρασης απόψεων διαμορφώνονται οι αποφάσεις επ’ ωφελεία των πολιτών.

Επί των παρατηρήσεων και των επισημάνσεων που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων κάθε πολεοδομικής ενότητας απάντησε προσωπικά ο Δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις τους θα εξετασθούν και όπου είναι εφικτό θα ληφθούν υπόψη στο Τεχνικό Πρόγραμμα που θα υποβληθεί ακολούθως προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου επισήμανε: «Το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024 έχει καταρτιστεί με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών και τις προτεραιότητες της Διοίκησης για υλοποίηση έργων υποδομών και αναβάθμισης του Δήμου μας, με ουσιαστικό αντίχτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται πρωτίστως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και διανοίξεων οδών.

Λαμβάνοντας υπόψη το δυσχερές δημοσιοοικονομικό περιβάλλον και τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, σημαντική μέριμνα αποτελεί η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων».

                 

Νέα Έργα & Μελέτες με Εξασφαλισμένη Χρηματοδότηση

Για το έτος 2024 έχουν ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΝΕΑ έργα  συνολικού ύψους 7.285.249,95 € για τα οποία το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα  περίπου 6.500.000,00 € και συγκεκριμένα τα εξής:
«Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής προϋπολογισμού  1.570.000,00 €.

 • «Ολοκληρωμένη ανάπλαση του κεντρικού άξονα (Κυπρίων Αγωνιστών) της Πολεοδομικής ενότητας 14- Νέο Μαρούσι με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές» προϋπολογισμού 2.975.249,97 € με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
 • Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της δράσης 16631,με χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 2.740.000,00 € .

Τα ανωτέρω έργα έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων, οπότε η υλοποίησή τους αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του έτους 2024.

Επίσης στο τρέχον έτος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελετών για το έργο: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ8- Αγ. Αναργύρων και ΠΕ7- Εργατικές Κατοικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα ευάλωτων ομάδων» προεκτιμώμενης δαπάνης 825.191,58 €. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς εξαμήνου, με στόχο στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και η χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης. Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας καθώς όχι μόνο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη  ανάπλαση του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων εντός της Πολεοδομικής Ενότητας των Εργατικών Κατοικιών, αλλά και αφορά στην ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό σημαντικών οδικών αξόνων του Δήμου, όπως είναι η οδός Αγίου Κωνσταντίνου και η οδός Νεραντζιωτίσσης.
Όσον αφορά στις μελέτες στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης, επίκειται άμεσα και η σύναψη της σύμβασης για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες», προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 213.279,76 €, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Παράλληλα, ο Δήμος επιτείνει τις προσπάθειες για εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα για τη βελτίωση των υποδομών σε πλείστους τομείς και κυρίως, όσον αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην οδική άνεση και ασφάλεια, στις κτιριακές υποδομές  και στη βελτίωση χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

 • «Επέκταση αγωγού ομβρίων οδού Σισμανογλείου» και
 • «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Πολυδρόσου-Ανατολική Ζώνη» για τα οποία υφίστανται ώριμες μελέτες.
  Επίσης το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου», το οποίο αφορά στην περιοχή Νέας Λέσβου και ολοκληρώνεται η μελέτη.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού νέων έργων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024  έχουν επίσης καταχωρηθεί εγγραφές για εκπόνηση νέων μελετών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες για την Επέκταση και βελτίωση του Δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού, την Ανάπλαση του Κοιμητηρίου και του περιβάλλοντος χώρου και τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων.

Νέα Έργα Οδοποιίας με Ίδιους Πόρους

Πέραν των χρηματοδοτούμενων έργων, ο Δήμος έχει προγραμματίσει τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων από ίδιους πόρους για νέα έργα οδοποιίας τα οποία έχουν προκηρυχθεί, έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και επίκειται η συμβασιοποίησή τους. Πρόκειται για τα έργα:

 • «Ανακατασκευή και συντήρηση οδών» συνολικού προϋπολογισμού 530.000,00 € το οποίο αφορά σε οδούς σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Αμαρουσίου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 2 ετών (συνολικά 90 περίπου οδοί).
 • «Εφαρμογή σχεδίου πόλης στην Π.Ε. Σωρού και άλλες περιοχές του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 €, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να διανοιχθούν περίπου 170 οδοί, κυρίως στη νεοενταχθείσα περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας Σωρού, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Το εν λόγω έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σταδιακά σε χρονικό διάστημα 4 ετών.

Παράλληλα στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα έχει προβλεφθεί νέο έργο για «Επεκτάσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ έτους 2024.

Επίσης, επίκειται η σύναψη νέας σύμβασης για έργο με τίτλο: «Ανυψώσεις-Επισκευές φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής».

Πέραν των εγγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, όπως κάθε χρόνο στο Τεχνικό Πρόγραμμα κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συμπεριληφθεί εγγραφές  έργων και μελετών που αφορούν στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τις προτάσεις των υπηρεσιών και το σχεδιασμό της Διοίκησης.

 

Συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα

Όσον αφορά το Συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024, έχει εμπλουτιστεί με έργα που συμβασιοποιήθηκαν στο έτος 2023 και είναι υπό εκτέλεση. Πρόκειται για τα έργα:

 • «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 520.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 326.139,73 € χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής
 • «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Κέντρου» προϋπολογισμού 600.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 576.084,56 €, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής
 • «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 97 (Αμαλίειο) δημιουργία πρότυπης παιδικής χαράς και ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συμβατικής δαπάνης  961.286,18 €.
 • «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων» συνολικού προϋπολογισμού 359.909,52 € και συμβατικής δαπάνης 332.374,61 €
 • «Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο» συμβατικής δαπάνης 72.942,40 €.

Επίσης στο συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 συμπεριλαμβάνονται τα έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί σε  προηγούμενο έτος και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους:

 • Ενεργειακές παρεμβάσεις κτιρίων- Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027, συμβατικής δαπάνης 866.337,27 € το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%.
 • Αποκατάσταση-αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α)-χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, συμβατικής δαπάνης 1.087.840,78 € το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.
 • Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτών χώρων χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ συμβατικής δαπάνης 975.729,20 €.
 • «Επισκευές- αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων», συμβατικής δαπάνης 296.462,68 € το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 45%.
 • »Απορροή ομβρίων περιοχής Ν.Τέρματος-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Α.Π. 19270/14-10-2020)» συμβατικής δαπάνης 947.032,95 € χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το οποίο εκτελέστηκε σε ποσοστό 60%.
 • «Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων» συμβατικής δαπάνης 671.119,15 € το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.

Τέλος, αναφορικά με την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, πέραν της προόδου των προαναφερθέντων συμβάσεων,  στο έτος 2023 συμβασιοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ως προς το φυσικό αντικείμενο τα έργα:

 • «Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Χατζηαντωνίου 10»
 • «Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων λόγω επικινδυνότητας»
 • «Επισκευή κτιρίου για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ»
 • «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων» .

Επίσης  ολοκληρώθηκε η εκτέλεση των κάτωθι έργων που είχαν συμβασιοποιηθεί σε  προηγούμενο έτος:

 • «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ»
 • «Ανακατασκευή-συντήρηση οδών»
 • «Εκτέλεση εκτάκτων εργασιών για την αντιμετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσσού στη Νέα Λέσβο»
 • «Ανακατασκευή πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης οδών Τυμφρηστού και Παμίσου»
 • «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων»
 • «Ανυψώσει-επισκευές φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής.»

 

Share