Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Πολυδρόσου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προσέφυγε ο Σύλλογος Πολυδρόσου με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μετά από δεκάδες παράπονα μελών και κατοίκων της περιοχής. Η καταγγελία που κατατέθηκε αφορούσε στην καθυστέρηση της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 250/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.  Η καταγγελία υποβλήθηκε και στον Δήμο Αμαρουσίου, για ενημέρωση του νέου Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και των επικεφαλής των συνδυασμών του νέου δημοτικού συμβουλίου.

Αναλυτικά η καταγγελία: 

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, μετά από δεκάδες παράπονα μελών και κατοίκων του Πολυδρόσου, κατατέθηκε ενώπιον του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τη μη εφαρμογή άλλως την καθυστέρηση της ολοκληρωμένης εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 33349/337 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2335/20-6-2018) που αφορά στην Έγκριση των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 250/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

Το 2014 ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Πολυδρόσου – Αμαρουσίου τα έργα διάνοιξης  της οδού Φραγκοκκλησιάς και της σύνδεσής της με τη Λεωφόρο Πεντέλης.

Κατόπιν αυτού ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε ότι :

“για να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση των επιπτώσεων από τη διάνοιξη αυτή πριν δοθεί σε κυκλοφορία ο νέος δρόμος που έχει διαδημοτικό χαρακτήρα, προχωρά στην άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης προκειμένου να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του νέου δρόμου, ώστε να μην επιβαρυνθεί η περιοχή με νέες υπερτοπικού χαρακτήρα μετακινήσεις” .

Την εκπόνηση της μελέτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή Πολυδρόσου Αμαρουσίου ανέλαβε και πραγματοποίησε ο Καθηγητή Συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης. Η εν λόγω μελέτη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ενεκρίθη από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  του Δήμου Αμαρουσίου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ιδίου Δήμου και ελήφθησαν σχετικά οι υπ’αριθμ. 250/2016 και 569/2017 εγκριτικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου. Τέλος βάσει αυτών εξεδόθη η υπ’αριθμ. 33349/337 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2335/20-6-2018) με την οποία προβλέφθηκε η  Έγκριση των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 250/2016   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών, ο Δήμος Αμαρουσίου  ανήγγειλε  σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές με  σχετικές Ανακοινώσεις  στην ιστοσελίδα του, την έναρξη εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής Πολυδρόσου και συγκεκριμένα:

α)  στις 27/9/2018 ανήρτησε Ανακοίνωση σχετικά με την από 26/9/2018 έναρξη σταδιακής εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Πολυδρόσου, Νέου Αμαρουσίου και Παραδείσου Αμαρουσίου

β) στις 25/1/2019  ανήρτησε Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση στις 25/1/2019 και την έναρξη  εφαρμογής  της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτη της Π.Ε. Νέου Αμαρουσίου  και την έναρξη εφαρμογής της επίσης εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης για την Π.Ε. Πολυδρόσου, η οποία  σύμφωνα με την εν λόγω Ανακοίνωση “αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2019″, και

γ) στις 17/7/2019 ανήρτησε Ανακοίνωση σχετικά  με την  έναρξη από τις 22/7/2019 της σταδιακής εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης για την πολεοδομική ενότητα «Πολύδροσο»  με την επισήμανση μάλιστα ότι “κατά το ίδιο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους Φραγκοκκλησιάς – Αμαρουσίου – Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς – Ασπασίας Καψαλά που περιλαμβάνονται στην κυκλοφοριακή μελέτη”.

Στην πραγματικότητα, ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές  καθορίστηκαν με την ανωτέρω υπ’αριθμ. 33349/337 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2335/20-6-2018)  ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τέλη Ιουλίου 2019, ενώ εξακολουθούν να μην έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ορισμένες ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΕΣ  εξ αυτών, με αποτέλεσμα εξαιτίας της μη εφαρμογής τους να έχουν προκληθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα φαινόμενα που οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρχικά σχεδιάστηκαν στο σύνολό τους για να αποφευχθούν, και συγκεκριμένα: πολύ κακή  (για την ακρίβεια) χειρότερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, τεράστια αύξηση των καθυστερήσεων καθώς και πολύ μεγάλη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Αποτέλεσμα της μη ταυτόχρονης έναρξης εφαρμογής του συνόλου των  εγκεκριμένων  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μολονότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους από της εγκρίσεώς τους  και πέντε (!) ετών από τη διάνοιξη του  νέου τμήματος της οδού Φραγκοκκλησιάς, τη σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Πεντέλης και τη λειτουργία (και) του νέου τμήματος ως δρόμου διπλής κατευθύνσεως, άλλως  της  αποσπασματικής εφαρμογής τους, είναι η  δραματική αύξηση του όγκου των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή και δη στην οδό Φραγκοκκλησιάς η οποία σημειωτέον διέρχεται από περιοχή αμιγούς κατοικίας, την κατά πολύ χειρότερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, την σημαντικότατη αύξηση των καθυστερήσεων στην κίνηση των οχημάτων και τέλος (το σπουδαιότερο) στη σημαντικότατη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων . Σημειωτέον δε ότι  οι διαπιστώσεις αυτές γίνονται σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε μετά τη διάνοιξη του νέου τμήματος της οδού Φραγκοκκλησιάς  και την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πηγή: https://syllogospolydrosou.blogspot.com/2019/09/blog-post_14.html?spref=fb&fbclid=IwAR2RPKW8JuOUtXR_KtLnBt2m-rF7V7lDM6QH9DIKSmJ6_E_g8eiYLhH9BS0