Την Τρίτη η έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων για το 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δήμου την Τρίτη 8 Ιανουαρίου θα είναι διπλή. Συγκεκριμένα η πρώτη τακτική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:30 και κατά τη διάρκειά της θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για θέματα όπως διαγραφή οφειλών, έγκριση ή μη καταβολή αποζημιώσεως και ορισμός δημοτικού συμβούλου κ.α.

Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση κατά την οποία θα συζητηθεί και θα εγκριθεί ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου για το 2017.

Δείτε αναλυτικά τα θέμα των συνεδριάσεων:

Share