Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18:30 στο δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ)
3. Επιστροφή κτιστών ατομικών οστεοθηκών στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτών (υποθ. Ασημίνας Γαβάθογλου)
4. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής (υποθ. Αναστάσιο Ρώτα)
5. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» με θέμα: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2019
6. Εκλογή αντιπροσώπων των Δήμων Μελών του ΣΠΑΠ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και ορισμό θητείας αυτών
8. Ορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», εκλογή
Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας αυτών
9. Έγκριση ή μη της 44/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δ. Μόσχα αρ. 6, (υπόθεση κ. Βούλγαρη Ιωάννη)”
10. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ855 της περιοχής “Άγιος Θωμάς” του Δήμου μετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Mακαρώνα – Εξέταση ενστάσεων.”
11. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της κυκλοφοριακής ρύθμισης στον κόμβο Λ. Κηφισίας – Σωρού του Δήμου Αμαρουσίου στο
πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ””
12. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπόθεση Ελληνικά Πετρέλαια)”

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σμυρνής
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Share