Συνεδριάζει την Τετάρτη 4/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ε’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020.
 2. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ’ αρ. 108/27-10-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης για την οικονομική χρήση 2020.
 4. Έγκριση ή µη ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης, εκτός έδρας, των αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου, για το έτος 2021.
 5. Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αμαρουσίου.
 6. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στον Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής.
 7. Έγκριση ή µη σχεδίου σύβασης συνεργασίας µμεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ).
 8. Έγκριση ή µη των προδοθέντων οριστικών μελετών, βάσει της σύβασης «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου Αµαρουσίου για την εκπόνηση πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «’Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» µε κωδικό ΑΤΤ088.
 9. Ένταξη της οδού Σπύρου Λούη στο εθνικό οδικό δίκτυο και υπαγωγή της συντήρησής της στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.
 10. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 58/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».
 11. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 59/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 23 για την δημιουργία πολυχώρου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων για την διενέργεια κέντρου ημερήσιας φροντίδας παιδιών µε στέρηση όρασης (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας), δημιουργίας απασχόλησης παιδιών µε νοητική στέρηση και αυτισμό».
 12. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 60/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Στούντιο Α (Παραρεµάτια Περιοχή)».

Πηγή: enypografa.gr

Share