Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κασταλία: η πράσινη πλευρά του Αμαρουσίου  

Για τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κασταλία και τις δράσεις του σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές. Ο Σύλλογος είναι μια δυναμική φωνή στα ζητήματα του Αμαρουσίου και η παρουσία του είναι συχνά καθοριστική. Θέλετε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα;Ο «Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου του Αμαρουσίου και τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής στην ευρύτερη περιοχή του. Μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι Αμαρουσίου.

Ο σύλλογος Κασταλία διοργανώνει διάφορες κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, όπως περιβαλλοντικούς περιπάτους, εθελοντικές δράσεις και εκδρομές, όμως καθοριστικές είναι και οι παρεμβάσεις του στην αυτοδιοίκηση και τους θεσμικούς φορείς, ώστε να πετύχει τους στόχους του. Η μείωση της ρύπανσης, η αύξηση των ζωνών πρασίνου, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν το πλέγμα των όσων προσπαθούν να επιτύχουν ο σύλλογος και τα μέλη του.

Συγκεκριμένα, ασχολείται με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάνει προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, συναντά μέλη της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και διοργανώνει κινητοποιήσεις απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να βλάψει το περιβάλλον του Αμαρουσίου.

Η συμβολή όλων μας είναι καθοριστική, για να μπορέσει ο σύλλογος να αγωνιστεί και να πετύχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους κατοίκους του Αμαρουσίου!

Πληροφορίες

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κασταλία

syllogoskastalia@gmail.com

6972284022