Ολοκλήρωση της διαδικασίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου (ΣΒΑΚ) με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμό 114814 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Βάσει της απόφασης αυτής, ο Δήμος Αμαρουσίου αναπροσαρμόζει για την επόμενη 15ετία τον προγραμματισμό και τις δράσεις του, εντάσσοντας στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δράσεις για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αφορά στο σύνολο της πόλης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε σχετικά:

«Μετά από δύο χρόνια εντατικής προσπάθειας ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πόλη μας και προχωρά ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την υλοποίησή του, υπό την εποπτεία ειδικής Επιτροπής που θα συστήσουμε το επόμενο διάστημα.

Με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, στοχεύουμε στη βελτίωση την ποιότητας ζωής, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της πόλης μας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Τα επόμενα χρόνια το Μαρούσι θα ανέβει ακόμη πιο ψηλά».             

Share