Θεόδωρος Αμπατζόγλου: «Αυστηρές ποινές για αυτούς που ρυπαίνουν το Μαρούσι»

Ένα νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα περισυλλογής ογκωδών & πράσινων απορριμμάτων – αδρανών υλικών ανακοίνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου, προκειμένου να ενισχύσει την καθαριότητα της πόλης.

Με αφορμή το νέο πρόγραμμα, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, σημειώνει:

«Όλοι όσοι ζουν και εργάζονται στο Μαρούσι οφείλουν να σέβονται τους κοινόχρηστους χώρους και το περιβάλλον και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό καθαριότητας, που μόνο σκοπό έχει να προασπίσει τη δημόσια ασφάλεια και την υγιεινή. Δεν θα γίνονται πλέον ανεκτές παραβατικές συμπεριφορές. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους και αυστηροποιούμε τις ποινές για αυτούς που επιμένουν να λειτουργούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει, πραγματοποιεί την εργασία της αποκομιδής και απομάκρυνσης ογκωδών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, στρώματα, διάφορα υλικά κ.λπ.) και πράσινων απορριμμάτων (κλαδιά, προϊόντα κηπουρικών εργασιών κ.λπ.), καθώς και αδρανών υλικών (υλικά οικοδομικών εργασιών – μπάζα).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με αστική κλήση στον 5ψήφιο αριθμό 15321 της Γραμμής Δημότη, δίνοντας το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και την ποσότητα των προς απομάκρυνση υλικών, προκειμένου να οριστεί η ημέρα αποκομιδής και το σημείο εναπόθεσης των αντικειμένων.

Πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
ΚΑΤ
ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ
ΔΩΔΩΝΗ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΣΩΡΟΣ
AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΑΛΙΔΙ
ΣΥΓΓΡΟΥ
ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ΒΟΡΡΕ
ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΛΑΚΚΑ ΚΟΤΤΟΥ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΣΩΡΟΣ
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΔΩΔΩΝΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ΒΟΡΡΕ
ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΣΩΡΟΣ

Όπως σημειώνεται στην ενημέρωση από τον Δήμο Αμαρουσίου:

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να εναποθέτουν τα εν λόγω απορρίμματα σε σημεία που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων την προηγούμενη ημέρα από την καθορισμένη ημερομηνία που έχει οριστεί από την υπηρεσία Καθαριότητας για τη συλλογή και μεταφορά τους.

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα συνεργεία αποκομιδής ογκωδών δεν εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, οι δημότες θα πρέπει να μην εναποθέτουν ογκώδη απορρίμματα τις Παρασκευές.
Η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων γίνεται από την δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου δωρεάν.

Πράσινα απορρίμματα
Η αποκομιδή των πράσινων απορριμμάτων γίνεται τις ίδιες μέρες με το πρόγραμμα των ογκωδών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κάτοικοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

Πρέπει να εναποθέτουν τα εν λόγω απορρίμματα σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν την διέλευση των πεζών και των οχημάτων και αφού πρώτα τα έχουν δέσει με συρμάτινο υλικό ή σχοινί.
Τα συγκεκριμένα υλικά (χόρτα κηπουρικών εργασιών, κλαδιά δέντρων, φύλλα κ.λπ.) δεν εναποτίθενται εντός των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Η αποκομιδή των πράσινων απορριμμάτων γίνεται από την δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου δωρεάν.

Περισυλλογή Αδρανών Υλικών (ΑΕΚΚ)
Τα προϊόντα και υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (δηλαδή μπάζα, χώματα κ.λπ.) θεωρούνται ειδικά απορρίμματα (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ).

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών αυτών αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του κάθε παραγωγού (δημότες – φορείς).

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι κάτοικοι οι οποίοι πραγματοποιούν πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες να τοποθετούν προσωρινά ειδικούς κάδους (σκάφες) για τα ΑΕΕΚ στον χώρο των εργασιών, κατόπιν αιτήσεως για χορήγηση σχετικής αδείας από τη δ/νση Τεχνικών Έργων λόγω κατάληψη οδοστρώματος.

Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι πέντε σακούλες.

Οι κάτοικοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εναποθέτουν τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών και σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν την διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Share