Εκτάκτως συνεδριάζει το Δ.Σ. Αμαρουσίου στις 15 Φεβρουαρίου

Εκτάκτως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στις 18:30, με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του σχεδίου του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2024-2027
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στον Δήμο Αμαρουσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Share