αυτογνωσία

Ομάδα Αυτογνωσίας με χαμηλό κόστος κάθε Πέμπτη στο Μαρούσι

Η αλλαγή προς το καλύτερο μπορεί να επέλθει στη ζωή μας με κόπο και πολλή προσπάθεια, ενώ απαιτεί και μεγάλο βαθμό αυτογνωσίας. Μόνο αν…