Τα θέματα της σημερινής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στις 19:00 στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Βραχνού, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη της 153/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση””

2. Έγκριση ή μη της 167/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Υποβολή προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017”

3. Ενημέρωση του Δημάρχου Αμαρουσίου κ.Γεώργιου Πατούλη για την υποχρεωτική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής

4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Κουμαλάτσου Ελευθερία)

5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ.Μαυρίδης Κωνσταντίνος)

6. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ.Μαρκάκη Ιωάννα)

7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ.ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ)

8. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οικ.Τάφου (υποθ. Παρασκευόπουλος Αριστείδης)

9. Διαγραφή Οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο για τέλος χρήσης κουβουκλίων περιπτέρων ιδιοκτητών – 2018

10. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : “LEASEPLAN HELLAS A.E.”

11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Κατσιδήμας Ιωάννης

12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

13. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018

14. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”

15. Παραχώρηση Απορριμματοφόρου Οχήματος στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

16. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 163/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

17. Τροποποίηση της 120/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

18. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ψηφιακή πύλη ΔήμοςData

19. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη

20. Έγκριση η μη της διοργάνωσης εκδήλωσης του 19ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με τίτλο: <<ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ>> (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2018)

21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

22. Έγκριση ορισμού Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής εκτίμησης για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

23. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

24. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: “Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων” 25. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

26. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

27. Έγκριση ή μη των παραδοθέντων μελετών εφαρμογής, βάσει της σύμβασης «Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Όλγας στο Ο.Τ. 88, στο Δήμο Αμαρουσίου»

28. Παραλαβή της μελέτης “Μερική ανασύνταξη και διορθωτικές πράξεις στην περιοχή Αγίου Θωμά Αμαρουσίου” 29. Έγκριση ή μη της κατάταξης σε κατηγορίες όλων των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου

30. Έγκριση ή μη κατάργησης Ταμείου Αλληλοβοήθειας στο Δήμο Αμαρουσίου και μεταφοράς της δράσης και της λειτουργίας του στο ν.π.δ.δ. ΟΚΟΙΠΑΔΑ

31. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

 

Share