Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 13 Μαρτίου

Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.(υπόθεση: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

-Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.(υπόθεση: ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ)

-Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Σωτήρη Σπύρο)

-Διαγραφή δόσεων από χρέωση για σύνδεση ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης. Υπόθεση: Νικολοπούλου Χριστίνα

-Διαγραφή οφειλών από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ. Σταθουλόπουλος Αθανάσιος)

-Διαγραφή οφειλών από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ. Ικκού Χρυσάνθη)

-Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

-Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης καθώς και η 12η δόση εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

-Διαγραφή μέρους 10ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 360/2015 χρηματικό κατάλογο και διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης καθώς και η 12η δόση εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΝΙΟΣ

-Διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 12ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

-Διαγραφή υπολειπόμενου ποσού 11ης δόσης και εξ’ ολοκλήρου διαγραφή 12ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 498/2016 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗ

-Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ.Παναγιώτη Ιωσηφίδη)

-Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΛΟΥΝΑ)

-Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Β’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

-Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου από 1/1/2017 έως 31/12/2017

-Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2018

-Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2018, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2018)

-Παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Πηνειού

-Έγκριση δωρεάν παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

-Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Eργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»

-Εγκριση ή μη 5ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

-ΕΙΣΗΓΗΣΗ περί συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 106,33 τμ. στο Ο.Τ. 528-529 της περιοχής «Παράδεισος» του Δήμου Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 1/2017 Πράξη Προσκυρώσεως και Αναλογισμού Αποζημίωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Ελιά Κατασκευαστική)

-Έγκριση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ «5002032»

-Έγκριση ή μη της 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την έγκριση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (Κανονισμός χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ)

-Έγκριση ή μη της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Αγίου Νικολάου (υπόθεση Β. Βατικιώτη)»

Share