Συνάντηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου με τους παραρεμάτιους Δήμους

Θέματα σχετικά με την παραρεμάτια περιοχή συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου, με τους αντιδημάρχους Αμαρουσίου Βασίλη Κόκαλη (Περιβάλλοντος και Καθαριότητας), Βαγγέλη Κάββαλο (Τεχνικών Υπηρεσιών) και Κωνσταντίνο Ρώτα (Πολεοδομίας), τον δήμαρχο Βριλησσίων, Ξενοφώντα Μανιατογιάννη, και με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, Κωνσταντίνο Γερολυμάτο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν με τους αντιδημάρχους του Δήμου Αμαρουσίου αφορούσαν την εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στην παραρεμάτια περιοχή, την αντιπυρική προστασία με τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις παραρεμάτιες οδούς, τη φύτευση του ελεύθερου χώρου της Φραγκοκλησιάς, τη στήριξη των πρανών όπου έχουν υποστεί υποσκαφές και καθιζήσεις (π.χ. Κορυτσάς και Ροδοδάφνης, γεφυράκι Νέου Αμαρουσίου), την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι αντιδήμαρχοι ενημέρωσαν ότι έχουν κάνει έλεγχο σε 120 από τις σχεδόν 300 παραρεμάτιες ιδιοκτησίες σχετικά με το ΓΠΣ και σε κάποια τμήματα είναι έτοιμοι για άμεση παρέμβαση εφαρμογής του, ότι άμεσα θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί στο τμήμα του ρέματος στο Πολύδροσο (το οποίο και υλοποιήθηκε στο αμέσως επόμενο διάστημα της συνάντησης μας), ότι θα προχωρήσουν τον Νοέμβριο σε φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς με  ιστορική μελέτη της υπηρεσίας τους για τα είδη που θα φυτευθούν, θα επανέλθουν με επιστολή τους στην Περιφέρεια για τα πρανή και το γεφυράκι λόγω μη αρμοδιότητός τους και για το θέμα της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης ότι σύντομα θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την κυκλοφοριακή μελέτη που για μεγάλο διάστημα εκκρεμούσε στην Αποκεντρωμένη και πλέον έχει εγκριθεί.

 

 

Share