Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE Grin» για την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών και αξιοποίησης του αστικού πρασίνου ο Δήμος Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει στο πρόγραμμα «LIFE Grin» με τίτλο « Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις», με σκοπό να βελτιώσει και να ενσωματώσει τις υποδομές αστικού πρασίνου.

Το έργο υλοποιείται με συντονιστή τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και συμμετέχουν, επίσης, ως εταίροι: το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας –Δασική Υπηρεσία, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ο Δήμος Ηρακλείου και η Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε.

Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και θα συνεισφέρουν με την εμπειρία τους για να δημιουργηθούν κατευθύνσεις στρατηγικού σχεδιασμού, που θα εφαρμοστούν από τους ίδιους, αλλά και από άλλους Δήμους.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού της βελτίωσης – δημιουργίας – αξιοποίησης του αστικού πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών για την οργάνωση και διαχείριση των χώρων πρασίνου ώστε να συμβάλουν στον μέγιστο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών των πόλεων.

Το έργο αποβλέπει σε μείωση της χρήσης ενέργειας, μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση του ατμοσφαιρικού CO2, μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, βελτίωση ενδιαιτημάτων για είδη χλωρίδας και πανίδας και βελτίωση τελικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Ο δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, με την ευκαιρία της έναρξης υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου δήλωσε:

«Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής είναι καθοριστικός. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει θέσει στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός του τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και είναι  μεταξύ των πρώτων Δήμων της χώρας μας που προσχώρησε στο Σύμφωνο Δημάρχων. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε ένα ακόμη έργο και δεσμευόμαστε σε δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

 

Share