Με Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης βραβεύτηκε ο Δήμος Αμαρουσίου

Με το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης βραβεύτηκε ο Δήμος Αμαρουσίου, ο οποίος μαζί με τους Δήμους Αιγάλεω και Μήλου, βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα της κατάταξης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συνολικά 23 Δήμοι της χώρας υπέβαλαν φάκελο συμμετοχής, με το Δήμο Αμαρουσίου να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία. Την απονομή ανέλαβε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης. Η δράση, που υλοποιήθηκε στους ελληνικούς Δήμους εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Τεχνική βοήθεια για την θεσμική ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης» και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με την ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της δράσης ήταν να αναγνωρίσει και να πιστοποιήσει τους δήμους που επέτυχαν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 ευρωπαϊκές αρχές χρηστής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το επίπεδο της διακυβέρνησης εκτιμήθηκε μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης. Υπήρξαν τρία επίπεδα. Η ενότητα αυτο-αξιολόγησης, όπου οι δήμοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους για κάθε Αρχή, δεύτερη ενότητα που προέβλεπε ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στους πολίτες και η τρίτη ενότητα, η οποία προέβλεπε ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στο προσωπικό και στις δομές των Δήμων.

Στην εκδήλωση, τον υπουργό Εσωτερικών εκπροσώπησε ο διευθυντής του Γραφείου του, Δ. Παπασταμόπουλος. Χαιρετισμό απηύθυναν ο διευθυντής Μονάδας – Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Daniele Dotto, η επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Α. Tatarenko, ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, J. Barber και η εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Π. Θεοδώρου.

 

 

Share