Σεμινάριο με θέμα «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσαναγνωσία – Δυσορθογραφία – Δυσαριθμησία» από την UNESCO Αμαρουσίου

Τη Δευτέρα 14 Μαίου στις 17:45, ο Όμιλος για την UNESCO Αμαρουσίου σας προσκαλεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο με θέμα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσαναγνωσία – Δυσορθογραφία – Δυσαριθμησία».

Το σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ομίλου (Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού, 1ος όροφος).

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση του Σχολικού Περιβάλλοντος σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι ένας όρος, ο οποίος διανύει περίοδο μεγάλης ανάπτυξης στις μέρες μας, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο S. Kirk το 1962 ήταν ο πρώτος επιστήμονας, ο οποίος τον χρησιμοποίησε.

Από τότε μέχρι και σήμερα μεγάλος αριθμός επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων έχει ασχοληθεί με το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών με στόχο την πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα τους.

Παρόλα αυτά, όμως, η ασυμφωνία των ερευνητών, η πολυπλοκότητα του θέματος, καθώς και τα ερωτηματικά των νέων επιστημόνων διατηρούν αμείωτο το ερευνητικό ενδιαφέρον.

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητο να γίνουν κατανοητές στο εκπαιδευτικό σύστημα οι ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω σφαιρικών επιμορφώσεων και γνώση ειδικών χειρισμών, που να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στην τάξη αλλά και στο σπίτι.

Χρειάζεται, αρχικά, να ξεκαθαριστεί ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις Γενικές Μαθησιακές και στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι έννοιες των ειδικών μαθησιακών (Δυσλεξία – Δυσαναγνωσία – Δυσορθογραφία – Δυσαριθμησία) κυριαρχούν στο πεδίο της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας και μοιάζουν «αδικαιολόγητες», καθώς δεν αναμένονται από τους γονείς και τους δασκάλους.

Αν και η δυσλεξία θεωρείται η πλέον διαδεδομένη κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, είναι σημαντικό να παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες.

Πρώτα απ’ όλα θα δοθούν ορισμοί για τις μαθησιακές δυσκολίες και για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Στη συνέχεια θα γίνει μία σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

Θα τονιστεί η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης/αξιολόγησης και η απαιτούμενη διαδικασία.

Τέλος θα δοθεί έμφαση στην ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, που είναι αναγκαία στην περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών, με στόχο τη σφαιρική ενημέρωση των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων.

Ομιλήτρια: Φωτεινή-Βαλεντίνα Τσούγη, MSc Φιλόλογος – Ειδική παιδαγωγός, MSc in Psychology of Child Development, Ετήσια εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες.

Το σεμινάριο δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Λόγω περιορισμένων θέσεων επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 11/05/2018, είτε στο e-mail: info@unesco.gr είτε στα τηλέφωνα:

210 – 61 47 002 & 212 – 1000 -250.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Παπανικολάου – Πουσπουρίκα

 

Share