Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας από τον Δήμο Βριλησσίων

Ο Δήμος Βριλησσίων υλοποιεί το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με στόχο τη διάδοση του «επιχειρείν», τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και νέων ομάδων.

Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμετέχουν επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες στους τομείς: Αγροδιατροφή, Υγεία και Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτισμός, Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Οι ομάδες που θα επιλεχθούν, θα λάβουν βοήθεια από προωθητικές δράσεις και εργαλεία, όπως θεματικά workshops και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την επιχειρηματική τους ιδέα, ενώ θα ακολουθηθεί μια διαγωνιστική διαδικασία, θα αξιολογηθούν και θα προκριθούν οι τρεις καλύτερες προτάσεις που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένα μέλος κάθε επιχειρηματικού σχήματος να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18 – 40 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 30 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2018.

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια:

Με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και τη διεξαγωγή της 1ης Εκδήλωσης Διάχυσης στο κοινό, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες, κατά τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα παρακολουθήσουν δύο διήμερα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας (Workshops), όπου μεταξύ άλλων θα βοηθηθούν στη διαμόρφωση της αίτησης – πρότασης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στο επόμενο στάδιο θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του Διαγωνισμού, τα αποτελέσματα του οποίου θα προκύψουν από την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής και την ψηφοφορία του κοινού. Τα σχήματα που θα συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα ενταχθούν στη Δομή Στήριξης – Θερμοκοιτίδα για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Στο στάδιο αυτό, τα νεοφυή σχήματα θα λάβουν υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης (συμβουλευτική, mentoring, σεμινάρια, κ.α.) και δικτύωσης και θα προετοιμαστούν για την τελική φάση του διαγωνισμού όπου θα αναδειχθούν οι νικητές του προγράμματος.

Η αίτηση καθώς και ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vrilissia.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2050510 – 511.

Η επίσημη παρουσίαση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2018 στο Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης (Μπακογιάννη & Πλαταιών), όπου θα αναλυθεί το πλαίσιο και οι λεπτομέρειες του Προγράμματος.

Share