Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία του Ηρακλείου Αττικής

Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Hρακλείου Αττικής, συνεχίζει τη δράση προγραμμάτων Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία, με ομιλίες ειδικών και βιωματική εκπαίδευση με κατάλληλο εξοπλισμό.

Επίσης, θα υπάρξοει μια σειρά πρωτοβουλιών (εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις από φορείς κλπ) που στόχο έχουν την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων.

Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 02/12 μέχρι την Παρασκευή 07/12/2018.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής , η δράση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου με το πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης στην Πλατεία Αγίου Λουκά από τις 9:00 το πρωί.

 

Share