Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για στέγαση και εργασία στους άστεγους

Ο δήμος Αθηναίων προσφέρει στέγαση και εργασία για 76 ωφελούμενους μέσα από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους που υλοποιεί.

Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, απευθύνεται σε ανθρώπους που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α), καθώς και από το ΝΠΙΔ «Επάνοδος».

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονται, περιλαμβάνονται επιδότηση ενοικίου και εργασίας, ψυχοκοινωνική και εργασιακή στήριξη, διασύνδεση και παραπομπή σε αρμόδιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, κάλυψη δαπανών οικοσκευής και λειτουργικών δαπανών για διάστημα έως και 18 μήνες.

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ευρύτερη κινητοποίηση των ωφελουμένων και στην ένταξη τους στην κοινωνία με όρους αυτόνομης διαβίωσης μέσω πολυδιάστατης δέσμης δράσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων.

Αρχή Διαχείρισης είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και Διαχειριστής Φορέας η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α.).

Share