Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα πληροφορικής για ανέργους 18-24 ετών στο Μαρούσι

Η εταιρεία Ergoway στο Μαρούσι, υλοποιεί ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών (20 ημέρες) στο αντικείμενο Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

-Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

-Πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ωρών (περίπου 2 μήνες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ

-Επαγγελματική Συμβουλευτική

-Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.471,60€ ανά συμμετέχοντα

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Ιουλίου 2018. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Σεπτέμβριο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι 18-24 ετών (να μην έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας), εφόσον εγγραφούν ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπείας

2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016

4. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ

5. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Ανανέωσης της Κάρτας Ανεργίας

6. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ.

Πληροφορίες

ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Ι.Κ.Ε.

Βασ. Γεωργίου 2-4, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι

τηλ. 2106147001 fax. 2106147004

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλ.  210-6147001, 210-6147002

Πληροφορίες: καΤσάμπρα Αναστασία, κος Σουλιώτης Σπύρος

Ώρες επικοινωνίας: 11:00π.μ. – 17:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή

 

 

 

Share