Ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας πολιτών στην Κηφισιά

Κάλεσμα για την προσπάθεια σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών στο Δήμο Κηφισιάς διοργανώνουν το Συνοικιακό Συμβούλιο Εθνικιστών και Αναπήρων Πολέμου σε συνεργασία με μια νέα ομάδα ερευνητών ηλεκτρολόγων μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 19.00 μ.μ. στο κτίριο του ΟΑΕΔ Γεωργίου Λύρα 140 και Τατοΐου στην Κηφισιά, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση – εργαστήριο της πρωτοβουλίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση:

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό, την οικονομοτεχνική μελέτη και την υλοποίηση μιας ενεργειακής κοινότητας με όποιον πολίτη ενδιαφέρεται για μια τέτοια καινοτόμα δράση.

Το ενδιαφέρον που υπήρξε από την πλευρά των συμμετεχόντων κατά την πρώτη συνάντηση τον Ιούνιο 2018, οδήγησε στην υποβολή σχετικής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο.

Όπως έγινε και στην προηγούμενη συνάντηση,θα προηγηθεί σύντομη παρουσίαση του νέου Νόμου υπ’ αριθ. 4513/28-01-2018 για τις ενεργειακές κοινότητες και τα οφέλη σύστασης μιας ενεργειακής κοινότητας. Σε σχέση με τον Ιούνιο, στο εργαστήριο αυτό θα υπάρξει περισσότερος χρόνος για να εμβαθύνουμε στη σύσταση μιας ενεργειακής κοινότητας με την συμμετοχή των παρευρισκομένων.

Ο θεσμός της ενεργειακής κοινότητας στοχεύει στην ελάττωση του κόστους ενέργειας των μελών, στην  προώθηση  της  παραγωγής  και  κατανάλωσης  ενέργειας, κυρίως  από ανανεώσιμες  πηγές,  και  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι η νέα τάση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, σηματοδοτώντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής ενέργειας. Στη Δανία  λειτουργούν από  τη  δεκαετία  του  1970  (την εποχή  της πετρελαϊκής κρίσης) περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης και συνεταιρισμοί παραγωγής αιολικής  ενέργειας. Ενεργειακές κοινότητες αιολικής ενέργειας εμφανίστηκαν στην Ολλανδία τη δεκαετία του 1980 και στη Γερμανία  υπάρχουν πάνω από έναν αιώνα.

Οι καταναλωτές θα έχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο στις ενεργειακές αγορές του μέλλοντος για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, καθώς η ενεργειακή αυτάρκεια είναι από τα μείζονα σύγχρονα ζητήματα. Το κόστος ενέργειας είναι υψηλό για τους πολίτες. Ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους ξοδεύεται για τα ενεργειακά τους κόστη, γεγονός που τους εντάσσει στον νέο όρο «ενεργειακή φτώχεια».

Δρούμε για να κάνουμε την γειτονιά μας ενεργειακά αποδοτική ανεβάζοντας το επίπεδο ζωής μας!

Ας πρωτοπορήσουμε αποτελώντας την

 

 πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών της Αττικής!

 

Share