Εξώδικο στον υφυπουργό Αθλητισμού από τον Μαρουσιώτη δικηγόρο Κυριάκο Μακαρώνα για τα επιχειρηματικά σχέδια στο ΟΑΚΑ

Εξώδικη διαμαρτυρία-όχληση προς τον υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού, Γ. Βασιλειάδη και τον γ. γραμματέα Αθλητισμού, Ι. Συνοδινό, απέστειλε ο Μαρουσιώτης δικηγόρος Κυριάκος Μακαρώνας, μετά από τα δημοσιεύματα και τις επίσημες δηλώσεις για τα σχέδια παραχώρησης του ΟΑΚΑ προς εμπορική εκμετάλλευση.

Αναλυτικά η εξώδικη διαμαρτυρία:

1. Ο πρωθυπουργός, πολιτικός σας προϊστάμενος, και σεις προσωπικώς διακηρύσσετε όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση «της κυβέρνησης» (24 Μαϊου 2018) και άφθονα δημοσιεύματα του ποδοσφαιρικού τύπου, εντύπου και ηλεκτρονικού, ότι συναντήσατε επανειλημμένως γόνο φαρμακοβιομηχάνων ενεργούντα δι’ εαυτόν και ως εκπρόσωπο αλλοδαπών κοινοπρακτούντων χρηματοδοτικών/κατασκευαστικών ομίλων και συναινέσατε στην προώθηση σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης των επιφανειών (1.000,00 στρέμματα) και των εγκαταστάσεων του ανήκοντος – ως επιφανείας γής – στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ και, ως εγκαταστάσεις, στο Ελληνικό Δημόσιο.

Φαίνεται μάλιστα ότι ενθαρρύνετε το σχέδιο που σας υπέβαλαν (με την πομπώδη ονομασία ATHENS ALIVE) και υποσχεθήκατε σεις και ο ως άνω πολιτικός σας προϊστάμενος ότι θα «θωρακίσετε με νομοθετικές ρυθμίσεις»(!) την κερδοσκοπική αυτή επιχείρηση αυξάνοντας τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, αλλάζοντας τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, αλλοιώνοντας το σκοπό που υπηρετεί εκ της ιδρύσεώς του το Ο.Α.Κ.Α. – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ και καταρτίζοντας «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο»!

2. Ως εκ της θέσεως που σας έχει δοθεί οφείλετε να μη αγνοείτε:

α. Ότι η Αττική των 5.500.000κατοίκων δεν διαθέτει άλλο στάδιο (διαθέτει ποδοσφαιρικά γήπεδα αλλ’ όχι στάδια).

β. Ότι το τελευταίο αξιόλογο στάδιο (Στάδιο Γ.Καραϊσκάκη) παραχωρήθηκε επί υπουργίας Ε. Βενιζέλου στον επιχειρηματία Σ.Κόκκαλη (σε εταιρείες συμφερόντων του) για 49 έτη, έγινε γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικά καταστήματα, με αποτέλεσμα να στερηθεί η νεολαία του Πειραιά και τον όμορων Δήμων από το μοναδικό στίβο κλασικού αθλητισμού, από τον οποίο είχαν αναδειχθεί διακεκριμένοι αθλητές και στον οποίο είχαν σημειωθεί και παγκοσμίου επιπέδου επιδόσεις, με αυτόδηλες καταστρεπτικές συνέπειες οι οποίες συνεχίζουν να επέρχονται και μετά την αφυπηρέτηση του προαναφερομένου υπουργού και πλήττουν στο διηνεκές το δημόσιο συμφέρον.

γ. Ότι το Ο.Α.Κ.Α. κατασκευάσθηκε και το 2004 αναπλάσθηκε με υψηλόποση δαπάνη και κόστος μέγα του Ελληνικού Δημοσίου, το συμφέρον του οποίου οφείλετε να υπηρετείτε,

ως στάδιο αθλητισμού, προστατευομένου από το Κράτος κατ’ άρθρ. 16 παρ. 9 του Συντάγματος, με σκοπό ιδρυτικό

(βλπ. ν.1646/1986 ιδρυτικό του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία Ο.Α.Κ.Α. αλλά και τους ν. 2433/1996, 3262/2004, 4002/2011, 4049/2012 κ.ά.),

να διεξάγονται σ’ αυτό αγώνες στίβου και κλασικού αθλητισμού

να γυμνάζονται αθλητές και αθλήτριες

να προετοιμάζονται οι εθνικές ομάδες στίβου και εν γένει κλασικού αθλητισμού

να αθλείται και να γαλουχείται στον αθλητισμό και την εξωσχολική σωματική αγωγή η νεολαία (βλπ. και Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής πρώην Ε.Ο.Α.) και εν γένει οι πολίτες της χώρας και, ιδίως, οι κάτοικοι των πολυπληθών ομόρων Δήμων(Ν.Ηρακλείου, Ν.Ιωνίας, Πεύκης, Μεταμορφώσεως, Χαλανδρίου και ιδίως Αμαρουσίου,

να στεγάζονται (και στεγάζονται) οι Ομοσπονδίες και φορείς των Ολυμπιακών Αθλημάτων.

δ. Ότι η επιχειρηματική κερδοσκοπία πολλώ δε μάλλον η ασύδοτη κερδοσκοπία εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών και των αγαθών τους (όπως το δικαίωμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού)

δεν συγκαταλέγεται στα Ολυμπιακά Αθλήματα,

ε. Ότι η, κατά κανόνα, σκόπιμη εγκατάλειψη και μαρασμός των δημοσίων χώρων αποτελεί τη μόνιμη αιτιολογία για την υποκριτική, κατά κανόνα, επιχειρηματολογία που συνοδεύει την παραχώρησή τους σε ιδιωτικά (ημεδαπά τε και αλλοδαπά)αρπακτικά συμφέροντα,

στ. Ότι ούτε σεις ούτε ο πολιτικός σας προϊστάμενος είστε στο απυρόβλητο της δημοσίας κριτικής, έστω και αν, όπως συνέβη με προκατόχους σας, αδιαφορήσετε για τις, αναπόφευκτες, συνέπειες των πράξεών σαςμε τη σκέψη ότι σεις – όταν επέλθουν – δεν θα είστε πλέον στη θέση που είστε τώρα,

ζ. Ότι οφείλετε και έχετε ορκισθεί να υπηρετείτε το Δημόσιο Συμφέρον, σεις, ο πολιτικός σας προϊστάμενος και οι τουλάχιστον τέσσερις συναρμόδιοι συνάδελφοί σας υπουργοί, ιδίως ο το Περιβάλλον εντεταλμένος να προστατεύει.

3. Με την παραδοχή ότι δεν αγνοείτε τα προαναφερθέντα και άλλα επιτακτικά σας καθήκοντα, οφείλετε να δεχθείτε ότι το σχέδιο που, ως φαίνεται, ενθαρρύνετε, συνιστά, αν προωθηθεί, βλάβη του Δημοσίου Συμφέροντος υπό την ανωτέρω έννοια (Ο.Α.Κ.Α. σκοπός, χρήση, όφελος)αλλά και, γενικώτερα, την έννοια της αποτροπής δημιουργίας νέου επιχειρηματικού/κερδοσκοπικού όγκου σε περιοχές με ασφυκτικά περιορισμένους κατοίκους (εκατοντάδες χιλιάδες).

4. Κατ’ ακολουθίαν, καλώ, με την ιδιότητα του δικηγόρου που προαναφέρεται αλλά και κατοίκου της περιοχής, εσάς και τους υφισταμένους σας, με τις ιδιότητες που προαναφέρονται,

Να αποστείτε πάσης ενεργείας σχετικώς με την παραχώρηση του Ο.Α.Κ.Α. – Σ.ΛΟΥΗΣ σε οιονδήποτε ιδιώτη,

Να προστατεύσετε τους αθλητικούς χώρους του Ο.Α.Κ.Α. – Σ.ΛΟΥΗΣ από τις επιβουλές

Να διαθέσετε – διότι μπορείτε να τα βρείτε – τα αναγκαία για την αποκατάσταση των περιουσιακών μας στοιχείων τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος των καταστροφέων τους και από τους προκατόχους σας.

Να προγραμματίσετε και να διεξαγάγετε αυτό που παραλείψατε, πριν προβείτε ως κυβέρνηση στις ανακοινώσεις για το «ATHENS ALIVE», δηλαδή να συναποφασισθεί το πρακτέο για το Ο.Α.Κ.Α. – Σ.ΛΟΥΗΣ εν συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. των ομόρων Δήμων ως θεσμικών εκπροσώπων των κατοίκων τους, τους κατοίκους της περιοχής και τους Αθλητικούς Φορείς και τις Ομοσπονδίες των Ολυμπιακών Αθλημάτων.

Να αποτρέψετε αυτό που μετ’ επιτάσεως προβάλλεται από τους ως άνω κερδοσκοπικούς ομίλους δηλαδή (τα επαναλαμβάνω αν και τα γνωρίζετε καλώς) την καταστροφή του σταδίου τη μετατροπή του σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και την εγκατάσταση στο Ο.Α.Κ.Α. ξενοδοχείων, εστιατορίων, πρατηρίων βενζίνης, συνεδριακών κέντρων, εμπορικών γραφείων και καταστημάτων, υπεραγορών(σούπερ μάρκετ), οδών προσβάσιμων σε οχήματα (Ι.Χ.Ε. και άλλα).

Να αποφύγετε, κυρίως προς δικό σας όφελος, το βαρύ στίγμα που θα σας συνοδεύει και αφού αφυπηρετήσετε, το στίγμα δηλαδή των ανθρώπων που κατέστρεψαν με τις πράξεις και παραλείψεις τους το μοναδικό αξιόλογο στάδιο της χώρας και άφησαν απροστάτευτους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους όπως έχει γίνει με άλλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (βλπ. GOLDEN HALL) .

Να υποδείξετε στους ολετήρες του Δημοσίου Συμφέροντος να επενδύσουν σε περιοχές που πράγματι είναι διαθέσιμες και διψούν για επενδύσεις μακριά από την υπερκορεσμένη Αττική ή στα όρια του νομού Αττικής (γνωρίζετε πολύ καλά τις περιοχές αλλ’ αν αυτό δεν συμβαίνει προθύμως θα σας τις υποδείξω με τη μέγιστη ακρίβεια).

Να υπηρετήσετε το Δημόσιο Συμφέρον.

Σας δηλώ ότι τόσον εγώ όσον και πλήθος ανθρώπων που είμαι βέβαιος ότι συμμερίζονται τις προθέσεις μου (βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ούτε λίγοι ούτε δειλοί) θα αντισταθούμε σθεναρά στα τρομακτικά και επιζήμια σχέδια οιωνδήποτε κερδοσκόπων και/ή των συναυτουργών τους.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Γ.Βασιλειάδη προς γνώση του και την επέλευση των νομίμων συνεπειών.

ο εξωδίκως δηλών

 

 

Share