Οι μαθητές της ΕΠΑ.Σ αναβίωσαν τον τριανταφυλλεώνα στο Δάσος Συγγρού

Στο πλαίσιο των εργαστηριών των μαθημάτων Κηποτεχνικές Εφαρμογές, Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών και της προσφοράς της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού στο Άλσος Συγγρού, οι μαθητές της ΕΠΑ.Σ. ανέλαβαν την αναβίωση ενός χώρου 170 τ.μ. που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου Κριμπά εντός του Άλσους Συγγρού.

Ο χώρος αυτός αποτελούσε τον τριανταφυλλεώνα του κτήματος Συγγρού.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν:

1) καθαρισμός του χώρου από τα απορρίμματα,

2) καθαρισμός του χώρου από τα ζιζάνια με χρήση χορτοκοπτικού,

3) φρεζάρισμα-σκάψιμο των παρτεριών όπου προϋπήρχαν τριανταφυλλιές,

4) κλάδεμα και εμβολιασμός των ελάχιστων τριανταφυλλιών που είχαν επιζήσει,

5) αυστηρό κλάδεμα των φυτών της περίφραξης (λιγούστρο, πικροδάφνη) του χώρου καθόσον είχαν ξεπεράσει σε ύψος τα 4 μέτρα και σκίαζαν τα παρτέρια,

6) φύτευση περίπου 100 νέων τριανταφυλλιών και λίπανση αυτών,

7) επισκευή και επανεγκατάσταση των σωληνώσεων άρδευσης των παρτεριών.

Σε ανακοίνωσή της, η Επαγγελματική Σχολή Συγγρού ευχαριστεί θερμά τα Φυτώρια Τριανταφυλλιάς Υιοί Π. Αβράμη & Σια Ο.Ε. για την ευγενική χορηγία των φυτών τριανταφυλλιάς (πολυανθείς, θαμνώδεις και αναρριχόμενες ποικιλίες) στην ΕΠΑ.Σ. Συγγρού καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο κ. Κοτσίρης Γ. και ο κ. Παπαναστασίου Ι.

Share