8ο Συνέδριο InfoCom Security με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια στο Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι

Το Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι θα φιλοξενήσει το 8ο Συνέδριο Infocom Security στις 18 και 19 Απριλίου, το οποίο θα εστιάσει στο θέμα της ψηφιακής ασφάλειας και στις τάσεις και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.

Η 8η διοργάνωση του InfoCom Security συμπίπτει με τη “χρονιά GDRP” όπως πολλοί χαρακτηρίζουν το 2018, λόγω της άμεσης εφαρμογής – στις 25 Μαΐου – του περίφημου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, κοινώς γνωστό και ως General Data Protection Regulation (GDPR).

Ο κανονισμός, υποχρεώνει όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με ένα νέο πλαίσιο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπει ιδιαίτερα μεγάλα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβίασης και απώλειας αυτών. Σημαντική επίσης εξέλιξη αποτελεί η θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DataProtection Officer–DPO).

Η πιο ουσιαστική και σημαντική όμως αλλαγή που επιφέρει ο GDPR, είναι ότι μέσω της υποχρεωτικής επιβολής, θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας πραγματικά ασφαλούς υποδομής πληροφορικής στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να δούνε την επόμενη μέρα σε σχέση με την ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων τους και των δεδομένων που διαχειρίζονται. Μια επόμενη ημέρα, όπου οι επαγγελματίες και οι ειδικοί στο τομέα της ψηφιακής ασφάλειας καλούνται να συμβάλουν σημαντικά στην καθοδήγηση των οργανισμών προκειμένου αυτές να βελτιστοποιήσουν σημαντικές διαδικασίες όπως:

-Αξιολόγηση των κινδύνων και των απειλών

-Θέσπιση πολιτικών ασφάλειας

-Έλεγχος ασφάλειας των υποδομών

-Εκπαίδευση των χρηστών

-Υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών

Το 8ο Συνέδριο Infocom Security στις 18 και 19 Απριλίου, θα εστιάσει λοιπόν στις άμεσες και αναγκαίες προσαρμογές που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τα όσα προβλέπει ο GDPR, κοιτάζοντας παράλληλα την επόμενη μέρα και την “μεγάλη εικόνα” σχετικά την ασφάλεια πληροφοριών.

Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνεδρίου θα είναι και φέτος ο πλουραλισμός του περιεχομένου της θεματολογίας συνδυάζοντας business προσέγγιση για το IT Security, μαζί με ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον για το cyber security.

Το Infocom Security θα αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη των ψηφιακών απειλών, να μάθετε για τάσεις και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, να γνωρίσετε τις νέες τεχνολογίες και λύσεις προστασίας των δεδομένων καθώς και να συναντηθείτε με ανθρώπους της αγοράς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με συνάδελφους και ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές  του χώρου.

Πληροφορίες

InfoCom Security

18 – 19 Απριλίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς, Μαρούσι

Τηλ: 210 52.30.000

Share