Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM έρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Το Διαπανεπιστημιακό−Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών – STEM στην Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) διοργανώνει από την Παρασκευή 22 Ιουνίου έως την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, 15123 Μαρούσι) και απευθύνεται σε επιστήμονες, φοιτητές και εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση STEM.

Στόχος του συνεδρίου είναι –μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων και διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό– να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης STEM και να αναδειχθούν καίρια ζητήματα της εν λόγω εκπαίδευσης.

Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες από το εξωτερικό που θα συμμετέχουν είναι οι ακόλουθοι:

Dr. Ekkehard Winter, Executive Director του Ιδρύματος Deutsche Telekom. Η δράση του Ιδρύματος εστιάζει στη βελτίωση της παιδείας STEM και της εκπαίδευσης των καθηγητών στις Φυσικές Επιστήμες, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά (STEM).

– Prof. David Pugalee, Prof. Michelle Stephane και Prof. Anna Athanasopoulou, Κέντρο για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM), Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Σάρλοτ.

– Prof. Mary Kalantzis και Prof. Bill Cope, Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Ουρμπάνα-Σαμπέιν, Τμήμα Εκπαίδευσης.

– Prof. Nicola Yelland, Πανεπιστήμιο Φλίντερς στην Αυστραλία.

Η εκπαίδευση στο πνεύμα του STEM έρχεται να καλύψει ένα βαθύ και διαχρονικό κενό της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης οι Επιστήμες και τα Μαθηματικά διδάσκονται χωρίς καμία λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται τόσο στον τρόπο δημιουργίας των προγραμμάτων σπουδών όσο και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν είναι εξοικειωμένοι με διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Η κεντρική ιδέα που διέπει αυτήν την επιστημονική συνάντηση είναι ότι σε μια εκπαίδευση STEM ιδιαίτερη σημασία έχει η εστίαση στις έννοιες και διαδικασίες των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, με στόχο να κατανοηθούν σε βάθος με τη σύμπραξη της Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Η δημιουργία μιας μηχανικής κατασκευής δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Οι έννοιες και διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από την κατασκευή και αιτιολογούν τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας της, πρέπει να αποτελούν το στόχο μιας εκπαίδευσης STEM.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα stemeducation.upatras.gr. Το κόστος εγγραφής στο συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των 50€, 30€ για τους εκπαιδευτικούς και 15€ για τους φοιτητές.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ekoleza@upatras.gr

Share