Υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2023 από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αμαρουσίου

Τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2023, η οποία συνεδρίασε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, με τηλεδιάσκεψη.  Σε μία άψογα οργανωμένη δημοκρατική διαδικασία, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου Δημήτρη Σμυρνή, συζητήθηκαν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα επιμέρους στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος που καταρτίστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων έθεσαν στη Δημοτική Αρχή τις ερωτήσεις, τις απορίες, αλλά και τις προτάσεις τους για την κάθε πολεοδομική ενότητα της γειτονιάς τους και έλαβαν προσωπικά από το Δήμαρχο απαντήσεις επί όλων των θεμάτων και τη διαβεβαίωση ότι οι προτάσεις τους θα εξετασθούν και όπου είναι εφικτό θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος που θα υποβληθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράμμισε ότι «το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες και προτεραιότητες και αποτυπώνει τη συνεχή μέριμνα και δράση για προσφορά έργων υποδομών προς όλους τους πολίτες. Τομείς όπως η αντιπλημμυρική προστασία, η οδική άνεση και ασφάλεια, η προσβασιμότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή των δράσεων.

«Οι παρούσες συνθήκες  δυσχεραίνουν το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη μας για έναν ποιοτικά και λειτουργικό δημόσιο χώρο, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, ενώ περιορίζονται οι διατιθέμενοι πόροι. Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος καταρτίσθηκε με ευαισθησία προς τις ανάγκες των πολιτών και με ορθολογισμό όσον αφορά στη διάθεση πόρων, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων σημαντικών και αναγκαίων που αφορούν κρίσιμους τομείς της καθημερινής λειτουργίας της πόλης» σημείωσε  αναφερόμενος στις ιδιαίτερες δυσμενείς υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες εν μέσω των οποίων καταρτίστηκε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος.

Νέα έργα και μελέτες με εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση

 Πέραν της διάθεσης κονδυλίων από ίδιους πόρους, ο Δήμος έχει ήδη επιτύχει την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για νέα έργα και μελέτες προεκτιμώμενης δαπάνης πλέον των 5.000.000,00 ευρώ συνολικά και προγραμματίζεται η δημοπράτηση αυτών άμεσα με στόχο την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων στο έτος 2023. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω έργα του νέου Τεχνικού Προγράμματος:

 • «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίου Νικολάου» με χρηματοδότηση της συνολικής δαπάνης, ύψους 520.000,00 €, από την Περιφέρεια Αττικής. 
 • «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Κεντρικού Άξονα (Κυπρίων Αγωνιστών) της Πολεοδομικής  Ενότητας 14 – Νέο Μαρούσι με Βιοκλιματικά  Στοιχεία  και Έξυπνες Εφαρμογές» συνολικού προϋπολογισμού  2.975.249,97 €,  από τα οποία 2.740.578,45  € είναι συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  
 • «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Κοινόχρηστου  χώρου Ο.Τ. 97 (ΑΜΑΛΙΕΙΟ) Δημιουργία Πρότυπης  Παιδικής Χαράς και ασφαλών προσβάσεων» συνολικού προϋπολογισμού  1.050.000,00 €  από τα οποία 617.832,00 € είναι συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
 • «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ8- Αγ. Αναργύρων και ΠΕ7- Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμαρουσίου με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα ευάλωτων ομάδων» για το οποίο έχει ενταχθεί σε πρώτη φάση η εκπόνηση μελέτης με προεκτιμώμενη δαπάνη των 825.191,58 €, χρηματοδοτούμενη στο σύνολό της από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Νέα έργα οδοποιίας με ίδιους πόρους

Ο Δήμος έχει προγραμματίσει τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων από ίδιους πόρους για έργα οδοποιίας, τα οποία επίσης έχει συμπεριλάβει στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα:

 • Έργο ανακατασκευής και συντήρησης οδών συνολικού προϋπολογισμού 3.530.000,00 €, το οποίο αφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου σε διάφορες  περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου και επίκειται η δημοπράτησή του άμεσα και κατά προτεραιότητα έτσι ώστε οι εργασίες να εκκινήσουν στο έτος 2023. 
 • Έργο διανοίξεων οδών συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 4.000.000,00 € το οποίο αφορά στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης στη νεοενταχθείσα περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας Σωρού και άλλες περιοχές του Δήμου, για τα οποία ολοκληρώνεται η σχετική μελέτη ώστε να ακολουθήσει η δημοπράτησή του.

Νέες συμβάσεις για νέα έργα

 Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υπογραφή των συμβάσεων για τα παρακάτω νέα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα:

 • «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Κέντρου» προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 600.000,00 € με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής.
 • «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αμαρουσίου συνολικού προϋπολογισμού» προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 1.202.946,39€ με συγχρηματοδότηση από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  για το ποσό των 533.171,04€.
 • «Επισκευές –Αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων» προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 400.000,00 € από ίδιους πόρους.

Επίσης είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμαρουσίου», προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 213.279,76€ με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για το ποσό των 81.840,00€.

Τέλος στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται νέες μελέτες για έργα στους τομείς αποχέτευσης ομβρίων, κυκλοφοριακής λειτουργίας και οδικής ασφάλειας, ανάπλασης οδών, επέκτασης και εκσυγχρονισμού του δικτύου οδοφωτισμού. Επίσης  έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση μελετών για το έργο  «Ανακατασκευή κοινόχρηστου χώρου 386 Νέα Λέσβος» με τη διαδικασία σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.  

Συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα

Όσον αφορά το συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023, έχουν καταχωρηθεί οι πιστώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση έργων. 

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα πρόσφατα συμβασιοποιημένα έργα:

 • «Ανέγερση προσθήκης κατ’επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων υποστηρικτών χώρων» προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 1.465.089,95 €  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το σύνολο της δαπάνης.
 • «Αποκατάσταση –αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στο Δήμο Αμαρουσίου» προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 927.790,65 € με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το ποσό των 556.674,39 € .
 • «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων» προεκτιμώμενης δαπάνης 1.465.089,95 € με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το σύνολο της δαπάνης.
 • «Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχή Ν. Τέρματος Δήμου  Αμαρουσίου» προεκτιμώμενης δαπάνης 1.560.000,00 € με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το σύνολο της δαπάνης.
 • «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στο Ο.Τ.Τ.31 (οδός Νίκης)» προεκτιμώμενης δαπάνης 44.445,10 € με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων» προεκτιμώμενης δαπάνης  180.000,00 €.
 • «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά  μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσού, στη Νέα Λέσβο Αμαρουσίου» προεκτιμώμενης δαπάνης 650.000,00 €.
 • «Ανακατασκευή πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης οδών Τυμφρηστού και Παμίσου στο Δήμο Αμαρουσίου»,  προεκτιμώμενης δαπάνης 600.000,00 €.

Επίσης στο συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 συμπεριλαμβάνονται  έργα των οποίων η εκτέλεση εκκίνησε στο τρέχον έτος  και είναι ήδη προς ολοκλήρωση:

 • «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση ΑΠΕ»  
 • «Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων»
 • «Ανακατασκευή-συντήρηση οδών»
 • «Ανυψώσεις –επισκευές φρεατίων και υδροσυλλογής»
 • «Αντικατάσταση γυάλινης διαδρομής στους πεζόδρομους του Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου με ασφαλές υλικό» (πρόσφατα περαιωμένο ως προς το φυσικό αντικείμενο).

Τέλος στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 έχουν συμπεριληφθεί εγγραφές  που αφορούν στο έργο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με τις προτάσεις των υπηρεσιών και τον σχεδιασμό της Διοίκησης.

Share